Kobiety przełamują męski monopol

 

Wiele kobiet pochodzi z rodzin, które zwykle oczekują od nich, aby realizowały się zawodowo w obszarach tradycyjnie zdominowanych przez kobiety, jak edukacja, opieka zdrowotna czy gastronomia.
Są jednakże kobiety, które odkrywają nowe horyzonty, zarezerwowane do niedawna dla mężczyzn. Mowa o kobietach pracujących w przemyśle lotniczym. Wg danych Federal Aviation Administration (FAA), w niektórych przedsiębiorstwach operujących na rynku lotniczym, kobiety stanowią około 4,1% załogi włączając mechaników lotniczych, instruktorów lotniczych, dyspozytorów, czy też mechaników pokładowych.
Ugruntowane przez lata stereotypy powoli się zmieniają, ma na to wpływ prowadzona już niemal od pół wieku kampania wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Istnieje szereg instytucji i strategii mających monitorować proces wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, odpowiadających za szerzenie wiedzy z tego zakresu, a także odpowiedzialnych za określone inicjatywy ustawodawcze. W Polsce istnieje akcja “Dziewczyny na politechniki”.
Ma na to wpływ również postęp technologiczny, wyrównujący niejako szanse kobiet w stosunku do mężczyzn, ponieważ siła mięśniowa nie jest już elementem determinującym, a wiedza i doświadczenie.
Dzięki tej korzystnej tendencji, również w polskiej organizacji obsługowej samolotów – Spółce LOTAMS, odnotowuje się znaczący wzrost zatrudnienia kobiet na stanowisku mechanika lotniczego. Analizując ostatnie 7 lat działalności Spółki, czyli od momentu wydzielenia pionu technicznego z PLL LOT S.A., odnotowano 10-krotny wzrost. W 2010 roku przedsiębiorstwo zatrudniało jedną kobietę na stanowisku mechanika lotniczego. W chwili obecnej 9 kobiet pracuje w obsłudze bazowej, 1 w obsłudze liniowej. Istotnym motywatorem do podjęcia tak trudnych wyzwań, jest zwykle potrzeba udowodnienia, że kobiety mogą wykonywać praktycznie każdy zawód.
Podczas nauki w Technikum Lotniczym w Warszawie odkryłam, że bycie mechanikiem jest tym, co chciałabym robić w życiu. Postanowiłam zrobić wszystko, aby móc pracować w zawodzie. Dzięki swojej determinacji oraz pomocy nauczycieli i pracowników LOTAMS udało mi się odbyć wakacyjną praktykę w bazie obsługowej. Po ukończeniu szkoły zostałam zatrudniona, jako mechanik lotniczy w Sekcji Obsługi Lekkiej w spółce LOTAMS. Dzisiaj, po czterech i pół roku pracy mogę powiedzieć, że dałam radę. Nie mam kompleksów i uważam, że dobrze odnajduję się w pracy na stanowisku mechanika lotniczego – Karolina Brzycka – Mechanik lotniczy, LOTAMS.

Ogromny wkład w dywersyfikację zatrudnienia pod kątem płci, mają również uczelnie techniczne, które nie dyskryminują kobiet, chcących rozwijać swoje skrzydła w lotnictwie. Z przeprowadzonych badań wynika, iż studentki prezentują bardzo często ponadprzeciętne wyniki w nauce i umiejętność stawiania czoła nowym wyzwaniom.
Spółka LOTAMS również wychodzi naprzeciw żeńskim absolwentkom uczelni technicznych, oferując płatny staż i bezpłatne praktyki, wszystkim zdolnym i ambitnym adeptkom techniki. Przykładem są dwie stażystki I edycji programu stażowego „Zostań mechanikiem wyższych lotów”, które stanowią 10% przyjętych stażystów. Jedna z nich podpisała niedawno umowę o pracę na stanowisku fittera, czyli mechanika w trakcie zdobywania licencji.
Biorąc pod uwagę tendencje wzrostowe w branży lotniczej, a także rozwój polskiej bazy obsługowej LOTAMS, która wkrótce będzie dysponowała 5. ultranowoczesnym hangarem, przystosowanym do obsługi największych szerokokadłubowych samolotów dwusilnikowych takich, jak na przykład Boeing 787 Dreamliner, czy Airbus A350, możemy zakładać, że fascynującej pracy będzie przybywać.
Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na usługi serwisowe wykonywane i poświadczane przez wysoko wykwalifikowany personel obsługowy, nie ma tutaj podziału na kobiety i mężczyzn. Rozwój technologii obniża bariery w zakresie predyspozycji fizycznych, dyskwalifikujących kobiety do wykonywania zawodu mechanika lotniczego. Spółka dodatkowo stara się wspiera kobiety poprzez różnego rodzaju działania, zdając sobie sprawę, że niejednokrotnie jest im trudniej godzić obowiązki zawodowe z prywatnymi – Rafał Momot – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Rozwoju, LOTAMS.

 

Jak zostać licencjonowanym mechanikiem lotniczym?

  • Ukończyć technikum lotnicze lub uczelnię wyższą o kierunku lotniczym lub dowolną szkołę średnią lub wyższą o kierunku technicznym.
  • Uzupełnić wiedzę ogólnolotniczą i zdać egzaminy z modułów wymaganych do uzyskania licencji zgodnie z Part-66. Ilość egzaminów zależy od rodzaju ukończonej szkoły.
  • Odbyć praktykę obsługową w organizacji obsługowej Part-145 w wymiarze 1-3 lata (w zależności od typu licencji i rodzaju ukończonej szkoły – ukończenie szkoły posiadającej certyfikat Part-147 skraca wymaganą praktykę o 1 rok).
  • Uzyskać licencję obsługową PART- 66 odpowiedniej kategorii.
  • Zdobyć doświadczenie.
  • Brać udział w kursach na dany typ samolotu.
  • Uzyskać wpis typu samolotu do licencji obsługowej.
  • Systematycznie podnosić kwalifikacje, zdobyć doświadczenie przy pracy na danym typie samolotu, szkolić się na kolejne typy samolotów.

 

Źródło: LOTAMS

Authors

Related posts

Góra
English