Wirówki przemysłowe

Wirówka Alfa Laval Clara 250. Źródło: Alfa Laval

 

W wielu gałęziach przemysłu, konieczne jest korzystanie z technologii separacji przy użyciu wirówek. Urządzenia ta służą przede wszystkim do oddzielania ciał stałych od zawiesin lub do rozdzielania dwóch cieczy, dzięki wykorzystaniu siły odśrodkowej.

Istnieje bardzo wiele typów wirówek przemysłowych. W związku z tym mają szerokie zastosowanie. Opisanie wszystkich możliwych rozwiązań wymagałoby poświęcenia na to wielu stron. Dlatego w niniejszym artykule przedstawione zostaną ogólne sposoby podziału wirówek przemysłowych. Następnie wyjaśniona będzie zasada działania urządzeń stosowanych do oczyszczania cieczy oraz w procesach technologicznych.

 

Podział wirówek przemysłowych
Wirówki przemysłowe mogą być klasyfikowane na kilka sposobów. W zależności od tego, o jaki rodzaj separacji substancji chodzi, można podzielić je na trzy typy: koszowe, dekantacyjne oraz talerzowe. Pierwszy z nich wykorzystywany jest do oddzielania ciał stałych od cieczy. Urządzenia koszowe dzielą się jeszcze na liczne podtypy, na przykład wirówki z osią pionową oraz poziomą (czyli tzw. „peelers”), wirówki pulsacyjne itd.
Wirówki dekantacyjne również usuwają głównie ciała stale z cieczy, ale mogą też rozdzielać dwie ciecze (tzw. lekką i ciężką) oraz ciała stałe. Wtedy jest to wirówka trójfazowa, często nazywana tricanterem. Dekantery mogą być pionowe i poziome, chociaż znacznie częściej spotykany jest ten drugi rodzaj. Żeby oddzielić ciecze o różnych ciężarach właściwych lub pozbyć się z nich niewielkich ilości ciał stałych, korzysta się z wirówek talerzowych. One dzielą się z kolei na dyszowe, klaryfikatory, separatory, koncentratory, puryfikatory.

 

Źródło: Flottweg

 

Biorąc pod uwagę budowę i sposób, w jaki pracują koszowe wirówki przemysłowe, rozróżnia się urządzenia sedymentacyjne oraz filtracyjne. Chodzi o to, że bęben wirówki może być perforowany lub nie. W przypadku, gdy nie ma otworów, mamy do czynienia z sedymentacją, czyli osadzaniem. Bęben dziurkowany jest charakterystyczny dla wirówek filtracyjnych. W przemyśle znacznie częściej korzysta się z urządzeń, które służą do odseparowania ciał stałych od cieczy, czyli z wirówek sedymentacyjnych Są one szczególnie często używane w przemyśle spożywczym, mineralnym, chemicznym, farmaceutycznym, wydobywczym, a także w oczyszczalniach ścieków. Wirówki koszowe filtracyjne i sedymentacyjne znajdują zastosowanie w procesach w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, tekstylnym, spożywczym oraz farmaceutycznym. Jeśli chodzi o wirówki trójfazowe to Daniel Fijałkowski, doradca handlowo-techniczny w firmie Industrio Service, stwierdza: – Niekiedy problem można rozwiązać jedną maszyną trójfazową. Bywa nawet tak, że jest to konieczne. Natomiast nierzadko prościej jest zastosować dwie wirówki, zależy to od procesu. Z reguły możliwość separowania od razu trzech różnych substancji – materiału stałego oraz dwóch rodzajów cieczy o różnym zagęszczeniu (np. miał-woda-olej) w jednej wirówce, jest oszczędnością energii i budżetu inwestycyjnego. Jednak często z powodów procesowych nie da się zastosować jednej maszyny. Właśnie dlatego wirówki trójfazowe, zarówno talerzowe, jak i dekantacyjne, spotyka się rzadziej.

 

 

Gustaf de Laval – wynalazca wirówki i założyciel firmy Alfa Laval

Authors
Tagi
Góra
English