Indykpol – innowacyjna inwestycja w Olsztynie

Zdjęcie: Indykpol

 

Innowacyjny projekt, w wyniku którego zostaną wprowadzone nowe rozwiązania technologiczne niestosowane dotychczas na rynku polskim, będzie realizowany na podstawie Zezwolenia nr 192 Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Dokument umożliwiający rozpoczęcie inwestycji, podpisany został 23.02.2017 r. przez Prezesa Zarządu W-M SSE S.A. – Grzegorza Smolińskiego oraz Wiceprezes Zarządu – Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg. Zezwolenie odebrał w imieniu firmy Indykpol S.A.  Waldemar Połucha – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego zakładu przetwórstwa drobiu i zwiększeniu zdolności produkcyjnych zakładu o 74%. W ramach projektu rozbudowany zostanie budynek ubojni oraz zmodernizowana zostanie hala patroszenia i rozbioru drobiu. W związku z inwestycją Indykpol S.A. zainwestuje co najmniej 105 030 000 zł i utworzy minimum 105 nowych miejsc pracy. Wdrożona innowacyjna technologia w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami techniczno-technologicznymi pozwoli na osiągnięcie znacząco lepszych parametrów fizyko-chemicznych finalnych produktów. Innowacyjny charakter projektu został potwierdzony przez opinie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Indykpol S.A. w Olsztynie jest największym w Polsce producentem mięsa i przetworów indyczych. Od kilkunastu lat tworzy bardzo rozwiniętą krajową organizację specjalizującą się w hodowli i przemysłowym tuczu indyków, sprzedaży hurtowej i detalicznej tuszek, elementów z drobiu, mięsa indyczego i jego przetworów.

Historia firmy Indykpol rozpoczęła się w 1951 roku wraz z powstaniem Ekspozytury Centrali Jajczarsko-Drobiarskiej w Olsztynie. Trzynaście lat później zakład został oddzielony od centrali i tak powstały samodzielne Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie. W 1991 roku Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie zostały sprywatyzowane i rozpoczęły działalność pod nazwą Indykpol.

Dzięki trzydziestoletniemu doświadczeniu w zakresie chowu oraz technologii obróbki i przetwórstwa drobiu Indykpol jest liderem w tej branży. Zakład w Olsztynie prowadzi ubój i dzielenie indyków i kurcząt oraz produkcję przetworów z mięsa drobiowego, głównie indyczego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie technologii produkcji, zarządzania procesami produkcyjnymi pozwoliło na stworzenie sieci dystrybucji, przy pomocy której Indykpol oferuje swoje produkty na terenie całej Polski. Ponadto jest uznanym eksporterem mięsa indyczego oraz tuszek i elementów gęsich na rynek Unii Europejskiej.

 

Źródło: WMSSE

Authors

Related posts

Góra
English