Jak prane są czyściwa czyli jak zapewnić odpowiednią jakość i chronić środowisko?

Ochrona środowiska i oszczędzanie zasobów naturalnych stanowią od ponad 30 lat priorytet w zakładach firmy MEWA

 

Strategiczne zarządzanie ochrona środowiska jest realizowane w firmie MEWA m.in. poprzez wykorzystanie i ciągłe udoskonalanie urządzeń i instalacji technologicznych oraz redukujących obciążenie środowiska naturalnego. Takie technologie jak:

  • termiczne przetwarzanie i wykorzystywanie odpadów
  • odzyskiwanie ciepła
  • oczyszczanie powstających ścieków
  • innowacyjne rozwiązania w zakresie oszczędzania zasobów naturalnych,

umożliwiają zrównoważone i ekonomicznie funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

MEWA pierze ekologicznie. Służą temu stale udoskonalane urządzenia technologiczne oraz redukujące obciążenie środowiska naturalnego. Wszystkie zainstalowane w pralniach urządzenia, takie jak pralnicze linie technologiczne, suszarnie, linie kontroli jakości, instalacje ściekowe oraz instalacje umożliwiające ponowne termiczne wykorzystanie zużytego oleju, zostały zaprojektowane przez firmę MEWA

 

Wyroby tekstylne firmy MEWA, takie jak np. czyściwa bawełniane, wynajmowane są klientom w ramach tzw. pełnego serwisu: są one dostarczane klientom, zabrudzone czyściwa są potem od nich odbierane i prane, a następnie czyste już czyściwa ponownie udostępniane są użytkownikom. Oznacza to na przykład, iż co roku w zakładach firmy MEWA pranych jest ok. 960 mln sztuk czyściw. Aby przy tak ogromnej ilości czyściw sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą ochrona środowiska, MEWA już od wielu lat stosuje w swoich pralniach odpowiednie urządzenia pozwalające zredukować obciążenie środowiska naturalnego.

Przykładem tego jest opracowana przez firmę MEWA tzw. technika kaskadowa, pozwalająca uzdatniać wodę do płukania i do prania. W ramach tej technologii woda nadająca się jeszcze do ponownego wykorzystania w fazie płukania, jest filtrowana, uzdatniana i wykorzystywana w kolejnych fazach prania. W trakcie prania stosowane są możliwie najmniejsze dawki środków piorących. Zużycie wody, w porównaniu z normalną eksploatacją, może być w takim przypadku nawet o 50% mniejsze. Zminimalizowane ilości powstających ścieków odciążają tym samym lokalne oczyszczalnie i nie stanowią zagrożenia dla cieków wodnych.

W rezultacie wstępnej fizycznej i chemicznej obróbki szkodliwe substancje mogą być w znacznym stopniu oddzielone od wody. Reszta zanieczyszczeń ulega rozkładowi przez bakterie w ramach biologicznej fazy oczyszczania. Tym samym, oczyszczona woda osiąga w zakładach MEWA stopień czystości wynoszący 99,8%.

 

Dzięki wewnętrznemu wykorzystaniu usuniętych podczas prania z czyściw bawełnianych substancji zanieczyszczających – przede wszystkim zużytych olejów– MEWA w niemal 80% pokrywa swoje zapotrzebowanie na energię niezbędną do eksploatacji linii suszących i piorących czyściwa

 

 

Energia uzyskiwana z zanieczyszczeń i ochrona zasobów naturalnych

Ochrona zasobów naturalnych stanowi integralną część systemu zarządzania ochroną środowiska w firmie MEWA. Wielostopniowe odzyskiwanie ciepła z instalacji piorących i suszących w oparciu o wymienniki ciepła, pozwala zredukować zużycie energii niezbędnej do podgrzewania wody i pomieszczeń zakładu.

W tkalni firmy MEWA w Immenhausen produkowanych jest łącznie ponad 100 mln sztuk czyściw rocznie. Powstające przy tym kłaczki bawełny są zasysane i zbierane automatycznie przy pomocy nowoczesnych urządzeń. Nie są one jednak utylizowane, lecz przetwarzane na materiał izolacyjny, który wykorzystywany jest potem na przykład w przemyśle motoryzacyjnym do wytłumiania wnętrz samochodów. Rocznie jest przetwarzanych i wykorzystywanych w ten sposób ok. 72 ton bawełnianych odpadów.

 

Źródło: MEWA

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English