Systemy zarządzania (cz. II)

 

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Normę tę stosuje się zarówno w firmach produkcyjnych jak i w sekcjach usługowych, jak również w różnego rodzaju innych miejscach takich jak urzędy, placówki służby zdrowia i inne. Certyfikat ISO 9001:2015 pozwala na zwiększenie zaufania ze strony klientów, ponieważ jest to dowód iż firma charakteryzuje się wysoką jakością wyrobów i usług. Normę ISO 9001:2015 mogą stosować zarówno niewielkie firmy, jak i wielkie koncerny/korporacje. Pomaga ona wyznaczyć, tor jakim należy podążać, aby spełnić wymagania każdego klienta. Chodzi o to aby w prawidłowy sposób określić potrzeby i oczekiwania względem usług/wyrobów.
Do najistotniejszych wymagań normy należą między innymi: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa (we wdrażanie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością), usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, analiza statystyczna parametrów (zadowolenia klienta, jakość wyrobów, prawidłowość procesów etc.).
Jeśli chodzi o sam proces wdrażania systemu zarządzania jakością to jest to proces, który jest bardzo czasochłonny i wymaga zaangażowania na wielu polach od wszystkich pracowników. W niewielkich firmach i przedsiębiorstwach można spróbować go zaimplementować już w 4–6 miesięcy. W dużych zaś może być potrzebny nawet rok czasu lub więcej. Oczywistym jest, że jeżeli system już został wprowadzony, to później należy tylko nadzorować jego prawidłowe działanie.
Co jeśli system będzie wprowadzany po razy pierwszy? Od czego należy zacząć? Należy wykonać analizę wstępną i dokonać oceny zgodności systemu zarządzania jakością, który dotychczas funkcjonował w firmie. Następnie należy wyznaczyć osobę, która będzie pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Jakości. Trzeba wprowadzić niezbędne zarządzenia. Niezbędne jest przeprowadzenie serii szkoleń zarówno dla zarządu jak i personelu kierowniczego oraz innych pracowników. Później trzeba zidentyfikować i dokonać analizy, które są realizowanych w firmie. Jednocześnie ważne jest aby opracować dokumentację systemu zarządzania jakością (księga jakości, procedury, formularze) i zacząć postępować zgodnie z powyższą. Przedostatnim krokiem jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego, lub – jeśli jest to niezbędne – nawet całej serii audytów, które mają za zadanie sprawdzić poziom funkcjonowania systemu zarządzania jakością. W wyniku tych działań następuje szereg zmian mających za zadanie skorygować zidentyfikowane błędy lub niedociągnięcia, bądź też im zapobiec. Ostatnim etapem jest audyt certyfikujący, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Certyfikat może wydać jedynie niezależna jednostka certyfikująca.
Czy zarządzanie na prawdę jest aż tak ważne?
Badania dowodzą, że większość przedsiębiorstw upada w pierwszych dwóch latach swojej działalności. Z czego to wynika? Otóż oprócz tak prozaicznych powodów jakimi są nietrafiony pomysł na biznes, kryzys gospodarczy czy silna konkurencja, jednym z ważniejszych jest niska jakość zarządzania. Dlatego też, tak ważne jest żeby już od samego początku w swoich planach uwzględniać je i wybrać odpowiedni model zarządzania dla siebie i swojej firmy. Choć w początkowej fazie może wydawać się to zbędne to finalnie szereg korzyść płynących z odpowiedniego typu zarządzania da firmie możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia. W małych firmach decyzja może zostać podjęta „od ręki” natomiast w dużych będzie ją na pewno poprzedzać szereg rozmów i analiz. Obecnie większość firm ma wdrożony jeden bądź kilka systemów zarządzania. Ważne jest, żeby było on odpowiednio przystosowany dla danej firmy.

 

Authors

Related posts

Góra
English