Systemy zarządzania (cz. II)

 

14 zasad Deminga
14 zasad Deminga ma za zadanie zapewnić znaczącą poprawę jakości i konkurencyjności firmy. Zasady te są przeznaczone dla kadry zarządzającej firmą. 14 zasad Deminga nie zostało przez niego nigdy spisane. Nie podano również narzędzi do ich stosowania.
Zasada nr 1 – wytrwałość w zamierzeniach
Po pierwsze należy zdefiniować cele, do osiągnięcia których dążymy i starać się, aby były one niezmienne. Jedną z najważniejszych rzeczy, która powinna stanowić trzon wszystkich działań, jest stałe podnoszenie poziomu jakości na wszelkich szczeblach i działaniach. Ważne jest również aby stosować zasadę ciągłego doskonalenia i robić długofalowe założenia, które mogą znacząco wpłynąć na firmę i jej funkcjonowanie.
Zasada nr 2 – przyjęcie nowej filozofii
Aby wprowadzenie nowego sposobu zarządzania miało szanse powodzenia i przyniosło oczekiwane rezultaty, nowa filozofia zarządzania powinna być zrozumiała zarówno dla pracowników, dla kadry zarządzającej jak i dla szefostwa. Zastosowanie zarządzania przez jakość pozwala uniknąć (bądź zmniejszyć poziom) marnotrawstwa, błędów oraz zwiększyć efektywność produkcji.
Zasada nr 3 – zmniejszenie znaczenia kontroli produktu gotowego
Chodzi o to, aby projekt, półprodukty i kolejne etapy wytwarzania produktu były na tyle wysokiej jakości, żeby można było ograniczyć konieczność kontroli wyrobu gotowego i nie polegać na niej, jako na sposobie zapewnienia jakości. Gdy dodatkowo proces będzie stabilny i powtarzalny można przejść na kontrolę statystyczną, która wymaga zdecydowanie mniej nakładów finansowych. Pozwoli to skupić się na metodach usprawnienia procesu produkcyjnego.
Zasada nr 4 – nie sugerować się jedynie ceną
Podczas dokonywania wyboru należy pamiętać, aby nie sugerować się jedynie ceną produktu lub usługi. Często bardziej opłaca się korzystać ze średniej opcji cenowej, która zapewni nam stałą wysoką jakość produktu bądź usługi. Pozwoli nam to obniżyć koszt całkowity.
Zasada nr 5 – ciągłe doskonalenie
Poprzez stałe doskonalenie produktów i usług firma staje się bardziej konkurencyjna, a co za tym idzie – coraz lepsza. Zarówno kierownictwo jak i inni pracownicy muszą mieć świadomość, że ciągłe doskonalenie poszczególnych procesów znacząco wpływa na firmę. Pozwala ono uzyskać większe zyski. Ciągłemu doskonaleniu sprzyja pozytywna atmosfera w pracy, dzięki temu pracownicy utożsamiają się z sukcesami firmy i chcą dla niej jak najlepiej.
Zasada nr 6 – nabywanie nowych umiejętności
Człowiek uczy się całe życie. W pracy bardzo istotne jest aby każdy pracownik przeszedł odpowiednie szkolenie. Jeżeli pracownik nie jest odpowiednio przygotowany do pracy, którą ma wykonywać, to jego wydajność będzie mniejsza. Również jakość pracy będzie niższa. Niektóre szkolenia wymagają tzw. odświeżenia po jakimś czasie. Oprócz podstawowych szkoleń warto jest, aby pracownik przeszedł szereg szkoleń dodatkowych, które wspomogą jego rozwój zawodowy.
Zasada nr 7 – wprowadzenie przywództwa
Należy wyznaczyć osoby (przywódców, czyli tak zwanych liderów), które nadadzą kierunek działań i które będą go stale nadzorować. Ważne jest, aby taka osoba pomagała pracownikom w wytwarzaniu produktów, których oczekuje firma. Przywódca powinien mieć umiejętność śledzenia procesu na każdym etapie i być gotowym do jego usprawniania. Przywódcą się nie zostaje, są to ludzie, którzy po prostu się nimi rodzą. Wszelkie kursy i szkolenia w tym kierunku pozwalają tylko na nauczenie się sposobu korzystania z tej umiejętności. Istotne jest, aby lider miał łatwość w komunikowaniu się zarówno z podwładnymi jak i z kadrą zarządzającą, co pozwoli ulepszyć działania firmy.
Zasada nr 8 – eliminacja strachu
Pracownik nie powinien odczuwać wysokiego stresu i napięcia nerwowego w związku ze swoją pracą jak i z otoczeniem, w którym pracuje. Zadowolona i zrelaksowana osoba ma dużo większą wydajność pracy niż ta, która jest stale zestresowana. Chodzi również o to, że pracownik, który jest zadowolony z pracy, utożsamia sukces firmy ze swoim własnym, tak więc bardziej angażuje się we wszelkie działania dążące do doskonałości i usprawnienia wszelkich procesów. Otwarta komunikacja, w której współpracownicy nie boją się wyrażać swoich poglądów zarówno między sobą jak i w kontaktach z przełożonymi, umożliwia dostrzeżenie wielu problemów wcześniej. Dzięki temu można zwiększyć wydajność pracy i zwiększyć jakość produktu.
Zasada nr 9 – przełamanie barier
Należy dążyć do tego, aby różne działy w firmie miały możliwość komunikowania się i wymieniania opinii oraz doświadczeń. Celem jest to, aby pracownicy z jednego działu wiedzieli, co robią ci z drugiego działu i odwrotnie. Często świeże spojrzenie pomaga rozwiązać problem, z którym ktoś boryka się od dłuższego czasu. Różne działy powinny sobie pomagać, a tymczasem najczęściej jest tak, że każdy z nich jest zajęty swoim sprawami (problemami) i nie zwraca uwagi na innych. Kierunkiem, w którym należy podążać, jest taki cel, który umożliwi wszystkim działom osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów. Często zdarza się, że sukces jednego działu może spowodować straty w drugim. Należy odejść od myślenia, w którym praca zamyka się tylko w danym dziale i zakresie obowiązków. Wielki wpływ na to ma kadra zarządzająca, która powinna motywować i zachęcać pracowników do współdziałania.
Zasada nr 10 – unikanie sloganów
W wielu firmach, zarówno w biurach jak i w halach produkcyjnych, na ścianach znajdują się (bądź są regularnie przypominane podczas zebrań) różne motywujące hasła. Najczęściej powodują one frustrację i zniechęcenie wśród pracowników. Często są również wyśmiewane lub powodują niepotrzebny stres. Wszystko zależy od typu osobowości. Cele same w sobie nie są złe, chodzi jednak o to, by w umiejętny sposób przedstawić je pracownikom i pokazać, jaki realny wpływ mają oni na ich osiągnięcie. Należy unikać zwrotów w stylu „musimy”, „damy radę”, „zrobimy”, „powinniśmy” i tym podobnych, w szczególności gdy osiągnięcie danego celu nie zależy od osób do których się zwracamy.
Zasada nr 11 – wyeliminowanie zarządzania przez cele
Zasada ta mówi o tym, aby zrezygnować z planów ilościowych. Lepszym rozwiązaniem jest są nowoczesne metody zarządzania i planowanie oraz ocena oparte na metodach statystycznych. Nieprawidłowy system zarządzania może doprowadzić do tego, że zamiast pasma sukcesów powoli będziemy zbliżać się do krawędzi, za którą będzie widniała porażka. Zarządzanie przez cele powinno zastąpić zarządzanie przez planowanie. Lider powinien opracować wspólnie z pracownikami plan działania, który umożliwi realizację założeń firmy.
Zasada nr 12 – duma z pracy
Chodzi o to, aby pracownicy mogli być dumni zarówno ze swojej pracy jak i z całej firmy. Każdy ma swoje zadania. Praca każdego pracownika niezależnie od stanowiska jest tak samo istotna (w końcu na produkt finalny pracują wszyscy). Niestety w niektórych firmach można usłyszeć „nie ma ludzi niezastąpionych”, mimo to każdy z pracowników powinien pracować w taki sposób aby czuć się i poniekąd stać się właśnie tym niezastąpionym. Dzięki temu jego zwiększona efektywność i zaangażowanie pozwoli firmie osiągać coraz trudniejsze cele.
Zasada nr 13 – prowadzenie szkoleń oraz ciągłe samodoskonalenie
Sformułowanie „Im mniej wiesz tym lepiej” nie znajduje racji bytu w sprawnie działającej firmie. Znajomość wszelkich aspektów codziennych obowiązków stanowi podstawę pracy. Ważne jest aktualizowanie tej wiedzy wraz ze zmianami, które postępują. Oprócz tego warto jest, aby pracownicy mieli chęć by ciągle doskonalić swoje dotychczasowe umiejętności i żeby chcieli zdobywać nową wiedzę. Samodoskonalenie pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości i dodaje pewności siebie, bo im więcej się wie, tym jest się ważniejszym i istotniejszym.
Zasada nr 14 – zaangażowanie pracowników w proces zmian i usprawnień
System zarządzania nie będzie działał bez zaangażowania wszystkich pracowników. Pracownicy tworzą firmę, więc aby ta się zmieniła, oni muszą mieć w tym swój udział. By przekonać pracowników do zmian należy je im w sposób klarowny przedstawić i zasygnalizować, jakie będą korzyści z wprowadzenia systemu projakościowego w życie.

 

Authors

Related posts

Góra
English