Systemy zarządzania (cz. II)

 

TQM
TQM czyli zarządzanie przez jakość lub też kompleksowe zarządzanie jakością (ang. Total Quality Management) to filozofia, której głównym celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, a drugim, równie ważnym, jest to aby wszystkie działania prowadzące do tego sukcesu były zgodne z ideą projakościową. Co oznacza dosłownie Total Quality Management? To skład trzech słów, gdzie pierwsze, „Total” oznacza, że systemem zarządzania objęta jest cała firma. Każdy obszar produkcji, każda komórka firmy, po prostu każde stanowisko. Drugie słowo, czyli „Quality” oznacza zobowiązanie się do spełnienia wymagań klientów (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych). Ostatnie słowo, czyli „Management” mówi, że metoda rozwiązywania problemów i osiągania celu wymaga zaangażowania i odpowiedniego planowania.

 


W TQM zaangażowani są wszyscy pracownicy, chodzi o pracę zespołową, wspólne zaangażowanie i stałe doskonalenie. Drobne zmiany wprowadzane na bieżąco pozwalają zwiększyć efektywność niewielkim kosztem finansowym. Oprócz tego ważna jest również optymalizacja procesów i zarządzanie całą firmą. TQM składa się z czterech podstawowych elementów, pierwszym z nich jest klient, kolejnym są ludzie, później są procesy, a ostatni jest system. TQM to tak naprawdę 8 prostych zasad:
1. orientacja na klienta,
2. przywództwo,
3. zaangażowanie pracowników,
4. podejście procesowe,
5. systemowe podejście do zarządzania,
6. ciągłe doskonalenie,
7. podejmowanie decyzji w oparciu o fakty,
8. obustronne korzystne relacje z dostawcami.

 

Authors

Related posts

Góra
English