Systemy zarządzania (cz. II)

Bez właściwego zarządzania trudno wyobrazić sobie efektywne działanie współczesnej firmy. Obecnie szczególnie cenne jest stosowanie takich metod zarządzania, które przyniosą realne oszczędności i pozwolą uzyskać przewagę konkurencyjną.

 

Lean Management
W ostatnim czasie bardzo dużą popularność zdobył Lean Management. Jest to system zarządzania, który nie ogranicza się tylko do firm produkcyjnych. Mimo tego, że jego początki datuje się na koniec lat 80. XX wieku, to jest on jednym z najnowocześniejszych modeli zarządzania firmą. Czym tak naprawdę jest ten sposób prowadzenia firmy? Lean Management charakteryzuje się dopasowaniem do sytuacji panującej na rynku, jak najbardziej efektywnym wykorzystaniem dostępnych środków i redukcją procesów nieprzynoszących wymiernych korzyści.
Zastosowanie Lean Management to często zmiany w metodzie zarządzania, w strukturach firmy (chodzi tu o pracowników różnych szczebli), a także w zakresie działalności firmy. Podstawą Lean Management są trzy główne składowe, którymi są: planowanie strategiczne (planowanie celów długotrwałych), struktura organizacyjna (prosta i uporządkowana, umożliwiająca dynamiczne działania i powiązana z zaplanowaną strategią) oraz kapitał ludzki (obecnie coraz więcej firm zauważa wagę tego elementu, który tak naprawdę tworzy firmę – lepsza komunikacja to lepsza efektywność pracy).
Czemu służy Lean Management? Chodzi głównie o to, aby wyeliminować marnotrawstwo. Muda, czyli każda czynność, która nie przynosi zysków, a zużywa zasoby, jest czymś, co każda firma stara się wyeliminować. Muda dzieli się na 7 typów, są to: nadprodukcja, zapasy, błędy jakościowe, czas oczekiwania, transport, zbędne ruchy i nadmiar przetwarzania. Muda może być dwojakiego typu: pierwszego – kiedy mamy do czynienia z czynnościami, które mimo tego, że nie dodają wartości to są potrzebne i nie można ich szybko wyeliminować oraz drugiego, czyli takie czynności, które są całkowicie zbędne i należy je wyeliminować jak najszybciej. Oprócz mudy mamy też do czynienia z murą, czyli z nieregularnością, i z muri, czyli nadmiernym obciążeniem pracą.

 

Authors

Related posts

Góra
English