Regeneracja i wyważanie wałów

Regeneracja wałów
Regeneracja wałów polega na określeniu rodzaju uszkodzeń oraz ich usunięciu, na przykład poprzez napawanie pęknięć czy też wżerów, a następnie przetoczenie lub rozwiercenie tych powierzchni na zadany wymiar. Regeneracja wałów obecnie wykonywana jest za pomocą nowoczesnych maszyn, wykorzystujących innowacyjne technologie. Co istotne, w przypadku procesu regeneracji sterowanego cyfrowo można osiągnąć najwyższy poziom powtarzalności i bardzo dobrą jakość.
Wały regeneruje się najczęściej w przypadku wystąpienia takich usterek, jak: zużycie czopów oraz rowków wpustowych, a także zużycie lub uszkodzenie gwintów. Warto podkreślić, że zazwyczaj naprawiane są połączenia wałów z innymi częściami, przy czym połączenia te mogą być spoczynkowe bądź ruchowe. Z uwagi na to regenerację wału powinno się rozpatrywać łącznie z regeneracją otworu współpracującej z nim części.
Jeśli chodzi o regenerację wałów kojarzonych spoczynkowo z innymi częściami, istnieją różne sposoby przeprowadzenia regeneracji czopów z walcowymi powierzchniami współpracującymi, które są wtłaczane lub łączone skurczowo. Gdy uszkodzenia są duże, czop wału można napawać lub metalizować natryskowo. Natomiast jeśli uszkodzenia są stosunkowo niewielkie, czop wału można chromować lub elektronicznie nałożyć warstwę innego materiału. Kolejnym krokiem powinno być przeszlifowanie czopa na średnicę trochę większą od nominalnej. W tej sytuacji regeneracja otworu sprowadza się tylko do przeszlifowania. Jest to właściwe postępowanie jedynie wówczas, gdy uszkodzenie otworu, występujące w postaci rys lub zadziorów, nie jest zbyt głębokie. Regeneracja połączenia może się także odbywać poprzez przeszlifowanie czopu na mniejszą średnicę i naprawienie otworu. W przypadku gdy średnica otworu jest niewielka, możliwe jest całkowite zaspawanie go i wykonanie nowego otworu mającego średnicę odpowiednią do przeszlifowanego czopa. Innym sposobem regeneracji otworu jest chromowanie jego powierzchni lub wytoczenie nowego o większej średnicy i założenie tulejki.
Przyjrzyjmy się teraz sposobom regeneracji wałów kojarzonych ruchowo z innymi częściami. Regeneracja czopów wałów w łożyskach ślizgowych zazwyczaj oznacza ich przeszlifowanie, a łożyska ślizgowe wymieniane są wówczas na podwymiarowe (o mniejszej średnicy wewnętrznej), co ma miejsce w przypadku łożysk niedzielonych lub panewek cienkościennych (panewki grubościenne zazwyczaj wylewane są stopem łożyskowym i obrabiane w celu dopasowania ich średnicy do wymiaru czopa). W sytuacji gdy łożysko ślizgowe nie jest wymieniane, powinno się je regenerować, metalizując natryskowo, lub elektronicznie pokryć warstwą metalu. Jeśli chodzi o czop wału, regeneruje się go także przez metalizację natryskową, chromowanie lub napawanie, a następnie szlifowanie na średnicę trochę większą od nominalnej. W tej sytuacji regeneracja otworu polega na rozwiercaniu lub wytaczaniu. Regeneracja czopów wału, na których osadza się łożyska toczne, odbywa się poprzez chromowanie lub metalizowanie natryskowe oraz szlifowanie na wymiar nominalny.
Jeśli chodzi o regenerację wałów z rowkami wpustowymi i wielowypustami, to w przypadku połączeń spoczynkowych wpustowych regeneracji podlega rowek na wpust (na czopie wału oraz w otworze). Jeśli zużycie jest nieznaczne, rowki te mogą zostać poszerzone. Gdy zużycie dotyczy tylko jednego rowka (w otworze lub w czopie), wówczas wystarczy przefrezować zniekształcony rowek i wykonać nominalny wpust stopniowy. Gdy mamy do czynienia z wielowypustami, regeneracja polega na ich pogrubieniu lub nacięciu (wzdłuż jednego lub obu boków wpustu wykonuje się wgłębienie o szerokości kilku milimetrów), a następnie dopasowaniu wałka do otworu, nałożeniu spoiny w naciętych rowkach oraz wykończeniu powierzchni wypustów. W przypadku niewielkiego zużycia naprawa powierzchni wielowypustów sprowadza się do chromowania lub żelazowania. Zużyte wypusty mogą także zostać pogrubione w wyniku napawania warstw metalu, a następnie przefrezowane i przeszlifowane na wymiar nieco większy od nominalnego. W tej sytuacji wypusty w otworze należy jedynie obrobić, niwelując zadziory i nierówności.

 

 

Authors
Tagi
Góra
English