Regeneracja i wyważanie wałów

Szczególnie ważne jest wyrównoważenie wałów dużych maszyn pracujących ze znacznymi prędkościami obrotowymi – na zdjęciu wał turbiny parowej Siemensa. Źródło: Siemens

 

Prawidłowo przeprowadzone wyważenie wału pozwala wydłużyć pracę maszyny bez konieczności częstej wymiany łożysk oraz naprawy czopów osadzeniowych. Natomiast regeneracja wału umożliwia zaoszczędzenie kosztów związanych z koniecznością wymiany zużytych elementów.

 

Zanim przejdziemy do omawiania zagadnień związanych z regeneracją i wyważaniem wałów, warto w pierwszej kolejności przywołać definicję wału. Otóż, wałem nazywamy element maszynowy o stosunkowo znacznej długości w porównaniu z wymiarami poprzecznymi, mający przekrój kołowy, na którym mogą być osadzone różne części maszynowe wykonujące ruchy obrotowe (np. piasty, koła zębate) bądź wahadłowe (np. koło zębate współpracujące z zębatką). Innymi słowy, wał to element obracający się wokół osi podłużnej i przenoszący moment obrotowy między osadzonymi na nim elementami. Zadaniem wału jest przenoszenie obciążenia w postaci momentu obrotowego. Co istotne, wał jest obciążony przede wszystkim momentem skręcającym i gnącym a niekiedy siłami wzdłużnymi.
Z punktu widzenia bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji maszyny niezwykle istotne jest precyzyjne wyważenie wału, dzięki czemu można zlikwidować wszelkie niebezpieczne drgania, a tym samym uniknąć przedwczesnego uszkodzenia zarówno łożysk oraz podpór, jak i samego wału. Niewyważenie przyspiesza rozwój uszkodzeń maszyn w wyniku dużego obciążenia dynamicznego, przez co skraca się czas pomiędzy naprawami i obniża ich dyspozycyjność, co powoduje wzrost kosztów produkcji. Duże niewyważenie może być także przyczyną zagrożenia bezpieczeństwa pracowników. Warto więc zadbać o dokładne wyważenie wału, a w przypadku jego uszkodzenia – o profesjonalnie przeprowadzoną regenerację, prowadząca do odzyskania pierwotnych właściwości toczących wału.

 

Authors
Tagi
Góra
English