Metoda magnetycznej pamięci metalu MPM

Badanie zbiornika w rafinerii. Źródło: ENERGODIAGNOSTYKA

Najważniejszą zaletą metody magnetycznej pamięci metalu MPM jest brak konieczności przygotowania powierzchni obiektu kontroli oraz sztucznego namagnesowania materiału.

 

W produkcji potokowej metoda MPM umożliwia skontrolowanie 100% jakości wyrobów i ich sortowanie. Na uwagę zasługuje brak ingerencji zarówno w strukturę materiału oraz jego namagnesowanie. Podczas pomiarów zastosowanie znajdują przyrządy pomiarowe o niewielkich rozmiarach.
Istotą diagnostyki metodą MPM jest określenie na podstawie rozkładu magnetycznego pola rozproszenia Hp lokalnych obszarów koncentracji naprężeń KN, gdzie zachodzą najczęściej i rozwijają się zjawiska korozji, zmęczenia, pełzania, a także pękania materiału. Np. firma Energodiagnostyka metodę MPM wykorzystuje przy diagnostyce rurociągów, konstrukcji stalowych, zbiorników ciśnieniowych, turbin i ich osprzętu, dźwignic, suwnic, wind, a także mechanizmów wirujących wraz z oprzyrządowaniem (łopatki, elementy kierujące, tarcze, kadłuby, zawory, opaski generatorów). Oprócz tego Energodiagnostyka jest w stanie za pomocą metody MPM sprawdzić elementy kotłów takie jak walczaki, rury ekranowe, rurociągi pary świeżej – wtórnej, zawieszenie kotła, obiekty transportu kolejowego (szyny, elementy wózków, wagony, cysterny) oraz instalacje poddane procesom pełzania materiału lub chorobie wodorowej.
Sięgając do teoretycznej wiedzy należy przypomnieć, że strefy koncentracji naprężeń (KN) są przyczyną uszkodzeń. W sposób najbardziej intensywny przebiegają procesy pełzania, zmęczenia i korozji. Powstanie obszarów koncentracji naprężeń wewnętrznych na wyrobach ferromagnetycznych zazwyczaj jest spowodowane technologią wykonania. Czynności takie jak kucie czy też obróbka termiczna metalu odbywa się w temperaturze przekraczającej punkt Curie (768°C). Wtedy to właśnie w sposób całkowity zanika pozostałość magnetyczna. Z kolei w czasie późniejszego ochładzania metalu poniżej punktu Curie wraz z krystalizacją metalu na skutek efektu magneto-mechanicznego formuje się magnetyczna tekstura wyrobu. Tym sposobem dochodzi do strukturalnej pamięci stali, czyli pozostałości magnetycznej związanej z formą oraz wymiarem ziarna, a także z niejednokrotnościami wywołanymi występowaniem domieszek metali i wad materiału.

 

Miernik TSC-3M-12. Źródło: ENERGODIAGNOSTYKA

 

 

Authors

Related posts

Góra
English