W sobotę 11 lutego w krakowskiej hucie doszło do emisji niezorganizowanej znad hali stalowni

 

Spaliny powstające w procesie produkcji stali odprowadzane są bezpośrednio znad konwertora (urządzenie do produkcji stali) i trafiają do mokrej oczyszczalni. W sobotę niskie temperatury spowodowały zamarznięcie rury odpływowej stanowiącej część tej instalacji. To z kolei przełożyło się na zmniejszenie wydajności odpylania. Większość pyłów została skierowana do oczyszczalni, ale niestety część z nich trafiła do atmosfery – doszło do emisji niezorganizowanej znad hali stalowni. Nasi pracownicy niezwłocznie zatrzymali urządzenie.

O zdarzeniu poinformowaliśmy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i – zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców – Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa. Jeszcze w sobotę w hucie pojawili się inspektorzy WIOŚ. Zapowiedzieli się również na dziś.

Jeszcze w sobotę usterka została usunięta, a konwertor uruchomiony ponownie; instalacja pracuje normalnie.

 

Źródło: ArcelorMittal Poland

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English