Nowy dział Bosch Powertrain Solutions: integracja kompetencji w obszarze układów napędowych

Bosch AA02a-02.17_m

 

Według szacunków Boscha w 2025 roku na świecie zostanie wyprodukowanych blisko 20 milionów samochodów hybrydowych i elektrycznych. To pokazuje, że przyszłościowym i ważnym obszarem działalności firmy będzie elektromobilność. Dlatego Bosch tworzy nowy dział Powertrain Solutions, który od początku 2018 roku, oprócz obszaru elektromobilności, będzie obejmował także dzisiejsze działy branżowe Gasoline Systems i Diesel Systems. Dzięki temu w przyszłości Bosch będzie mógł oferować nowym klientom wszystkie technologie napędowe z jednego źródła. Wraz z rozwojem obszaru elektromobilności, Bosch intensywnie pracuje nad dalszym usprawnianiem technologii dla pojazdów spalinowych. W roku 2025, oprócz 20 mln samochodów hybrydowych i elektrycznych wyprodukowanych zostanie ok. 85 mln nowych samochodów z napędem benzynowym oraz Diesla.
Bosch jest partnerem numer jeden dla producentów samochodów z silnikami Diesla, spalinowymi i wykorzystującymi inne napędy w obszarze elektromobilności. Jesteśmy strategicznie dobrze przygotowani na zmiany w kierunku samochodów z napędem elektrycznym – mówi dr Rolf Bulander, prezes sektora Mobility Solutions i członek zarządu spółki Robert Bosch GmbH. – Niezależnie od tego, czy chodzi o benzynę czy prąd, Bosch także w przyszłości będzie dostawcą wydajnych koncepcji napędowych. Dziś nie wiadomo jeszcze, który rodzaj napędu czy ich kombinacja będą dominujące, dlatego działamy dwutorowo i rozbudowujemy nasze kompetencje oraz know-how zarówno w obszarze elektromobilności, jak i silników spalinowych – powiedział Bulander. Jako lider w obszarze technologii napędowych Bosch aktywnie kształtuje zmiany, jakie dokonują się w koncepcjach mobilności. Nowy dział branżowy Powertrain Solutions będzie oferował kompleksowe portfolio technologii, dzięki którym kierowcy na całym świecie będą mogli przemieszczać się wydajniej, oszczędniej i bardziej ekologicznie.

 

Inwestycje w innowacje w segmencie rozwiązań napędowych
Na rozwój rozwiązań napędowych Bosch przeznacza rocznie kilka miliardów euro. W samą elektromobilność spółka inwestuje rocznie 400 milionów euro. Główny nacisk w pracach badawczo-rozwojowych koncern kładzie na rozwój akumulatorów. Bosch jest jedynym na świecie tradycyjnym dostawcą techniki motoryzacyjnej dla przemysłu samochodowego, który prowadzi badania nad aktualnymi oraz przyszłymi technologiami ogniw, a wspólnie z międzynarodowymi producentami samochodów zrealizował już ponad 30 projektów na potrzeby produkcji seryjnej. Nad tematami związanymi z elektromobilnością pracuje ok. 1 800 ekspertów Bosch.

 

Bosch AA02b-02.17_m

Bliżej rynku i klientów
W ramach nowego działu branżowego Powertrain Solutions Bosch chce oferować klientom rozwiązania napędowe z jednego źródła oraz kompletne rozwiązania systemowe jako uzupełnienie oferty pojedynczych podzespołów. – Potrzeby naszych klientów coraz bardziej wykraczają poza temat silnika spalinowego. Dynamiczne zmiany w kierunku całkowitej elektryfikacji napędu będą miały wpływ na kształt nowego działu branżowego. W trakcie procesu transformacji służymy klientom naszą wiedzą i technologią – wyjaśnił Bulander.

Strategicznie dział Powertrain Solutions będzie koncentrować się na trzech głównych segmentach: samochody osobowe i użytkowe z napędem spalinowym, hybrydowym oraz samochody elektryczne. – Duży potencjał rozwoju dostrzegamy w obszarze elektromobilności i samochodów użytkowych. W przypadku samochodów osobowych z klasycznym napędem spalinowymi skupiamy się w szczególności na wzroście wydajności – powiedział Bulander. Innowacje techniczne są potrzebne we wszystkich trzech rozwiązaniach napędowych, ponieważ w dalszej perspektywie konkurencyjny będzie tylko ten producent, który wprowadzi na rynek produkty w jeszcze większym stopniu obniżające zużycie paliwa i poziom emisji.

 

Zmiany na rynku
W nadchodzących latach Bosch będzie równolegle rozwijał wszystkie technologie napędowe. Tylko w ten sposób koncern może szybko i elastycznie reagować na zmiany dokonujące się na rynku we wszystkich obszarach technologii napędowych. Obecnie nikt nie ma wątpliwości, że mobilność będzie się opierać w przyszłości na napędzie elektrycznym. Jednak obecnie nie można jeszcze prognozować, jak szybko to nastąpi i jaki ostateczny kształt przybiorą zmiany.

Dział Powertrain Solutions będzie skupiał ok. 88 000 pracowników w ponad 60 lokalizacjach, w 25 krajach. Już dziś pracownicy działów branżowych Gasoline Systems i Diesel Systems ściśle ze sobą współpracują. Współpraca ta pogłębi się od roku 2018 już w ramach nowego działu branżowego. Działania reorganizacyjne pozostaną bez znaczącego wpływu na zatrudnienie. Nowy dział branżowy obejmujący trzy jednostki organizacyjne ma rozpocząć działalność na początku 2018 roku.

 

Źródło: Bosch

Authors

Related posts

Góra
English