Mobil DTE 10 Excel 68 pomaga uzyskać 4% oszczędności energii u producenta z branży tworzyw sztucznych

Plastic water jug line Image number 57191821.jpg Photographer: Peter Ginter/Gettyimages.com.  Phone: 646-613-4000 Job#EXOD8005

 

Wiodący producent wyrobów z tworzyw sztucznych uzyskał znaczne oszczędności po zmianie dotychczasowego oleju hydraulicznego na Mobil DTE 10 Excel 68. Przejście na wysokiej jakości olej hydrauliczny przyczyniło się do zwiększenia ogólnej wydajności hydraulicznej i oszczędności energii na poziomie 4,28%*.

Producent wiader i beczek używa maszyn o sile zwarcia od 30 do 650 ton. Chcąc ograniczyć zużycie energii oraz emisję CO2, specjaliści ds. technicznych ExxonMobil zarekomendowali testowe zastosowanie oleju Mobil DTE 10 Excel w jednej z wtryskarek Windsor Armour o sile zwarcia 150 ton.

Seria wysokiej jakości olejów hydraulicznych Mobil DTE 10 Excel została opracowana przy wsparciu badań laboratoryjnych i testów terenowych. Skutecznie chroni sprzęt przed zużyciem oraz spełnia wymagania nowoczesnych, wysokociśnieniowych układów hydraulicznych w maszynach przemysłowych i sprzęcie mobilnym. Oleje te pomagają osiągać wymierną poprawę wydajności układu hydraulicznego w porównaniu z konwencjonalnymi olejami hydraulicznymi.

Trwające miesiąc testy w zakładzie produkcyjnym wykazały, że zmiana oleju hydraulicznego podniosła wydajność maszyny w porównaniu z wcześniej używanym środkiem smarnym. Wyższa efektywność energetyczna przełożyła się na oszczędności rzędu 3000 USD w skali roku.

Branża tworzyw sztucznych to bardzo konkurencyjny i wymagający sektor. Aby utrzymać dobrą pozycję na rynku, firmy muszą przeanalizować każdy aspekt swojej działalności i w ten sposób znaleźć sposoby na optymalizację produkcji – mówi Mohamed Mourad, specjalista ds. środków smarnych dla przemysłu na region EAME z ExxonMobil. – Środki smarne stanowią jedynie niewielką część całkowitych kosztów utrzymania sprzętu. Jednak mogą mieć wyraźny wpływ zarówno na produktywność i wydajność, przynosząc długoterminowe oszczędności – dodaje.

Więcej informacji o produktach z serii Mobil DTE 10 Excel oraz innych środkach smarnych i usługach ExxonMobil dla przemysłu znajdziesz na stronie: mobilindustrial.com.

*Opisane korzyści opierają się na doświadczeniu jednego klienta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju wykorzystywanego sprzętu, serwisowania, warunków i miejsca pracy oraz wcześniej używanych produktów smarnych.

 

Źródło: ExxonMobil

Authors

Related posts

Góra
English