Ministerstwo Rozwoju podpisało porozumienie o strategicznej współpracy z General Electric

MorawieckiRice

 

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz wiceprezes GE John G. Rice podpisali porozumienie o współpracy strategicznej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a General Electric. Dokument jest potwierdzeniem wspólnych dążeń polskiego rządu i GEw budowaniu trwałego i długofalowego partnerstwa pomiędzy rządem polskim a GE w obszarach zrównoważonej energetyki i lotnictwa.

Priorytetowym celem naszego rządu jest realne podnoszenie innowacyjności polskiej gospodarki. Chcemy piąć się coraz wyżej w drabinie wartości dodanej produktów i usług, zarówno tych wytwarzanych przez rodzimych przedsiębiorców, jak i tych powstających w ścisłej współpracy z inwestorami zagranicznymi oferującymi unikatowe wartości i możliwości rozwojowe. Przez 25 lat swojej dotychczasowej działalności w Polsce, General Electric udowodnił, że jest przykładem partnera dla polskiej gospodarki z najwyższej półki nie tylko high-tech, ale też najwyższej półki wzajemnego zaufania i wiary w potencjał polskiej myśli technicznej. Wyrażam nie tyle nadzieję, co przekonanie, że następnych 25 lat naszego strategicznego partnerstwa będzie pełne jeszcze bardziej owocnej współpracy, a produkty GE powstające w Polsce niejednokrotnie zrewolucjonizują światowy przemysł, rozsławiając zarazem kompetencje i zdolności polskich inżynierów powiedział wicepremier.

Współpraca strategiczna będzie się również opierała na wspieraniu rozwoju polskiej gospodarki, modernizacji przemysłu, wdrażaniu innowacyjnych technologii czy wspieraniu polskiego rynku pracy.

Wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w rozmowach z GE nie ukrywał, iż Polsce zależy, aby u nas powstały projekty wysoko zaawansowane i zintegrowane z łańcuchem produktów, dostaw i usług GE, bo ta firma ma charakter globalny. Dodał, że w czwartek zarysowano pewną wspólną wizję przyszłości, a jednym z elementów tej wizji jest usytuowanie w Polsce wspólnego przedsięwzięcia GE i Lufthansy w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem.

GE Aviation i Lufthansa Technik ogłosiły w grudniu 2016 roku, że zbudują wspólnie w Środzie Śląskiej centrum serwisowania silników lotniczych; wartość inwestycji wyniesie 250 mln euro i przyczyni się do powstania ok. 600 nowych miejsc pracy.

 

Komunikat GE

Zawarcie porozumienia o współpracy strategicznej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a General Electric zainaugurowało jubileuszowy rok 25-lecia działalności GE w Polsce. Sygnowanie dokumentu jest potwierdzeniem wspólnych dążeń polskiego rządu i GE zmierzających do wspierania rozwoju polskiej gospodarki, modernizowania przemysłu, realizowania bieżących i nowych inwestycji, wdrażania innowacyjnych technologii oraz wspierania polskiego rynku pracy.

Do uroczystego podpisania porozumienia o współpracy strategicznej doszło 26 stycznia w Warszawie, w siedzibie EDC – Engineering Design Center – największego w Europie centrum projektowego, będącego wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Lotnictwa i General Electric. Sygnatariuszy reprezentowali Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, oraz John G. Rice, Wiceprezes GE.

Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów: – Priorytetowym celem naszego rządu jest realne podnoszenie innowacyjności polskiej gospodarki. Chcemy piąć się coraz wyżej w drabinie wartości do danej produktów i usług, zarówno tych wytwarzanych przez rodzimych przedsiębiorców, jak i tych powstających w ścisłej współpracy z inwestorami zagranicznymi oferującymi unikatowe wartości i możliwości rozwojowe. Przez 25 lat swojej dotychczasowej działalności w Polsce, General Electric udowodnił, że jest przykładem partnera dla polskiej gospodarki z najwyższej półki nie tylko high-tech, ale też najwyższej półki wzajemnego zaufania i wiary w potencjał polskiej myśli technicznej. Wyrażam nie tyle nadzieję, co przekonanie, że następnych 25 lat naszego strategicznego partnerstwa będzie pełne jeszcze bardziej owocnej współpracy, a produkty GE powstające w Polsce niejednokrotnie zrewolucjonizują światowy przemysł, rozsławiając zarazem kompetencje i zdolności polskich inżynierów.

John G. Rice, Wiceprezes GE: – Dzisiejsze porozumienie podkreśla znaczenie i wartość naszych inwestycji oraz biznesowej obecności w Polsce. W tym roku obchodzimy 125-lecie GE i 25-lecie GE w Polsce – idealna synergia i zbieżność czasu – a podpisane porozumienie przygotowuje grunt d o dalszej współpracy między GE a rządem polskim.

Głównym celem współpracy strategicznej wyrażonym w podpisanym porozumieniu jest zbudowanie trwałego i długofalowego partnerstwa pomiędzy rządem polskim a GE w obszarach zrównoważonej energetyki i lotnictwa. Jego realizacja ma się odbywać w ramach otwartego dialogu pomiędzy stronami, opartego na wzajemnym zaufaniu i przewidywalności. Stabilność i trwałość wprowadzanych rozwiązań będzie możliwa dzięki wykorzystywaniu tworzonych przez GE centrów badawczo-rozwojowych i wdrażanych w lokalnych fabrykach zaawansowanych, innowacyjnych technologii. GE konsekwentnie od 25 lat inwestuje w polskich pracowników, wspierając ich rozwój, otwierając na nowoczesne technologie i tworząc miejsca pracy w krajowych fabrykach, których produkty eksportowane są do odbiorców na całym świecie.

Obok deklaracji woli bliskiej współpracy, uczestnicy porozumienia wyrazili także zamiar realizowania projektów w zakresie badań i rozwoju z udziałem polskich instytucji edukacyjnych i ośrodków badawczych. GE zadeklarowało chęć do podjęcia działań zapewniających rzeczywisty transfer rozwiązań technologicznych do Polski oraz integrację działań pomiędzy swymi zakładami produkcyjnymi a krajowymi ośrodkami badań i rozwoju.

Jeden z punktów porozumienia odniósł się również do kwestii zwiększenia udziału lokalnych dostawców, w szczególności z sektora MSP, w globalnym łańcuchu dostaw GE. Uwzględniając w pełni specyfikę branży, ścisłe wymagani a jakościowe i regulacje prawne, jak również czynniki związane z efektywnością kosztową oraz zachowując pełną zgodność z unijnymi i krajowymi zasadami dotyczącymi konkurencji, GE wyraziło wolę do kontynuowania wzrostu zaangażowania polskich przedsiębiorców w swój łańcuch dostaw.

Podpisanie porozumienia o współpracy strategicznej inauguruje jubileusz 25-lecia obecności GE w Polsce. Firma jako jedna z pierwszych korporacji międzynarodowych, aktywnie uczestniczyła w transformacji polskiej gospodarki po 1989 r. Ćwierć wieku intensywnej działalności, realizowania inwestycji, wdrażania nowoczesnych technologii i wspierania rozwoju kompetencji polskiej kadry spowodowało , że GE jest jednym z kluczowych partnerów dla rozwoju polskiej gospodarki.

Firma, która dokładnie 125 lat temu zawiązała się w Stanach Zjednoczonych, lokalnie mocno wpisała się w ekonomiczny krajobraz i silnie związała z polską gospodarką. Aktualnie GE zatrudnia w Polsce około 6500 osób . Do Grup y GE należą m.in.: 3 fabryki specjalizujące się w produkcji wyrobów elektrycznych (w Kłodzku, Łodzi i Bielsku-Białej), 2 fabryki GE Aviation (Dzierżoniów i Bielsko – Biała) i 3 zakłady GE Power (zakład produkcji turbin i odlewnia w Elblągu oraz zakład produkcji generatorów we Wrocławiu). Od 1992 roku firma zainwestowała w Polsce 670 mln USD, a roczne wydatki na badania i rozwój wynoszą około 100 mln USD.

GE dostarcza nowatorskie rozwiązania i zaawansowaną technologię, która powstaje w Polsce. Generatory pochodzą z fabryki we Wrocławiu, turbiny z fabryki w Elblągu, a rozdzielnice mocy z Bielska Białej. Nie tylko produkowany sprzęt, ale również wypracowany przez lokalne zakłady GE kapitał wspiera polską gospodarkę. W przypadku realizowanej aktualnie rozbudowy Elektrowni Opole, największej inwestycji w sektorze energetycznym po 1989, ponad 75 procent wszystkich wydatków ponoszonych na ten projekt przez GE pozostaje w Polsce.

Nie bez powodu również na miejsce podpisania porozumienia została wybrana warszawska siedziba Engineering Design Center (EDC), będącego największym w Europie centrum projektowym. EDC powstało w 2000 roku jako partnerstwo publiczno-prywatne – wspólne przedsięwzięcie Instytutu Lotnictwa i General Electric. Dziś EDC to zespół 2000 osób, w tym 1800 inżynierów, pracujących na co dzień w ośmiu światowej klasy laboratoriach, posiadających unikatowe w skali międzynarodowej kompetencje w wielu obszarach technologicznych, tj. lotnictwo, wytwarzanie i konwersja energii, wydobycie i przesył ropy i gazu, technologie cyfrowe czy przemysłowy druk 3D.

Pracujący w EDC polscy inżynierowie są specjalistami najwyższej klasy, docenianymi na całym świecie. Prowadzą kompleksowe projekty związane z najnowocześniejszymi urządzeniami dla różnych gałęzi przemysłu, w tym lotnictwa i energetyki. Wśród kluczowych osiągnięć należy wymienić najnowsze silniki lotnicze ATP i GEnx (GE Aviation), efektywne turbiny (GE Power, GE Oil & Gas) oraz instalacje do wydobycia ropy i gazu z dna morskiego (GE Oil & Gas). Talent i potencjał polskich inżynierów z EDC został d ostrzeżony i doceniony przez GE . Firma po raz pierwszy w historii zdecydowała się pozostawić w Polsce własność intelektualną dotyczącą elementów silnika ATP projektowanych w EDC , zapewniając tym samym bezpośredni nadzór nad pracami w ramach kompetencji lokalnych. Jest to decyzja bez precedensu, która potwierdza uznanie dla polskich inżynierów i pierwszorzędne znaczenie EDC w globalnej przemysłowo – intelektualnej sieci GE.

Na uwagę zasługuje fakt, że projekty są prowadzone w Warszawie już od fazy koncepcyjnej i to polscy inżynierowie kierują wieloma pracami. EDC rozwija także potencjał technologiczny polskiej inżynierii ściśle współpracując z uczelniami technicznymi (partnerstwo strategiczne z Politechniką Warszawską, 3 współtworzenie kierunku uczelnianego z Politechniką Gdańską). Eksperci techniczni z EDC są również prowadzącymi i konsultantami przy kontraktach GE w kraju i całej Europie, gdzie mają możliwość korzystać z polskich dostawców komponentów i usług, promując polskie technologie poza granicami kraju

 

Źródło: MR, GE

 

 

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English