Nowy certyfikat bezpieczeństwa nanomateriałów NANO SoP

TUV_fb_m

 

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ i TÜV SÜD Polska, będący częścią międzynarodowego koncernu TÜV SÜD AG, zostali parterami biznesowymi w zakresie współpracy badawczej, skutkującej wprowadzeniem na rynek nowego certyfikatu bezpieczeństwa nanomateriałów NANO SoP.

TÜV SÜD jest jedną z największych międzynarodowych organizacji usług technicznych na świecie. Korzystając ze 150-letniego doświadczenia, eksperci TÜV SÜD nadzorują urządzenia techniczne, sposób i techniki ich wytwarzania. Procesy certyfikacji obejmują zarówno odbiorców materiałów, z których są wykonane produkty, jak również  producentów oraz sposoby eksploatacji danego produktu. Nowy certyfikat jest jedynym na rynku polskim znakiem, który otrzymują producenci nanomateriałów.

– Znak jest gwarantem wysokich standardów prowadzenia badań materiałowych w zakładach przemysłowych, zachowania najwyższego bezpieczeństwa procesów pracy z nanomateriałami, a także będzie określał jakość i właściwości fizyko-chemiczne przedmiotowych nanomateriałów – podkreśla Piotr Kukuła, Dyrektor Działu Industry Service w TÜV SÜD Polska.

Nadanie certyfikatu przez TÜV SÜD Polska jest poprzedzone gruntownymi badaniami nanocząstek, wykonywanymi zgodnie z normą ISO/TS 17200:2013 (E) przez Laboratoria Badań Sorpcyjnych, Mikroskopii Elektronowej, Krystalografii i Spektroskopii w Podczerwieni z Transformacją Fouriera (FT-IR) Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Jedyny na polskim rynku certyfikat bezpieczeństwa NANO SoP wydawany przez TÜV SÜD Polska jest dla jego posiadaczy istotnym narzędziem zwiększającym wiarygodność i konkurencyjność w komunikacji z klientami, a także stanowiącym dowód jakości oferowanych produktów i usług oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

 

Źródło: Wrocławskie Centrum Badań EIT

Authors

Related posts

Góra
English