Starachowicka strefa większa w 2017 roku

Starachowicka SSE DSCN3303_m

 

Starachowicka SSE jest kolejną strefą, której granice uległy zmianie. Strefa powiększyła się o ponad 50 ha, choć jednocześnie część terenów zostało ze strefy wyłączonych.
Do strefy przyłączono ponad 52 ha nowych terenów inwestycyjnych, z czego 14,4 ha stanowią grunty publiczne, a reszta to grunty prywatne. Na tych ostatnich zaplanowano realizację trzech inwestycji o całkowitej wartości 381 mln zł. Star-Dust sp. z o.o. zainwestuje w gminie Końskie, Grupa Azoty rozwija projekt w Puławach, a Selfo Polska działać będzie w Kielcach. Inwestorzy zadeklarowali gotowość do utworzenia łącznie 65 nowych miejsc pracy i utrzymania 619 etatów.
Władze strefy szacują, że dzięki jej powiększeniu kolejne inwestycje, które wejść mają do strefy, powinny przyczynić się do powstania ponad 480 nowych miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych przewyższających 500 mln zł. Maksymalna pomoc publiczna, jaka może być udzielona z tytułu oszacowanych kosztów wynosi ok. 212 mln zł. Jednocześnie ze strefy wyłączono grunty o powierzchni 32,9 ha. W efekcie zmian granic, Starachowicka SSE ma obecnie 664, 15 hektara.

 

Źródło: PAIiIZ

Authors

Related posts

Góra
English