Nowoczesne ciecze hydrauliczne

Orlen1_m

 

Oleje hydrauliczne zazwyczaj przybierają formę żółtawej lub czerwonawej gęstej cieczy. Są to media nieścisłe a więc można je sprężyć do wysokiego poziomu ciśnienia, co pozwala na uzyskanie dużej siły przy niewielkich rozmiarach napędu. Oprócz tego olej hydrauliczny zapewnia smarowanie elementów metalowych zmniejszając ich zużycie.

 

Oferta rynkowa w zakresie olejów hydraulicznych jest bardzo bogata. Stąd też odpowiednią ciecz dobiera się w zależności od temperatury pracy i ciśnień panujących w instalacji. Częściej stosuje się oleje mineralne niż syntetyczne.
Przynajmniej kilka parametrów charakteryzuje oleje hydrauliczne. Istotną rolę odgrywa gęstość wynosząca zazwyczaj 900–1000 kg/m3, lepkość kinematyczna osiągająca 50 mm2 w temperaturze otoczenia oraz do 10 mm²/s w temperaturze pracy. Parametry te w dużej mierze zależą od temperatury, stąd też wiele instalacji hydraulicznych wyposaża się w nagrzewnice zapewniające rozgrzanie zapłonu do temperatury wynoszącej 300°C. Olej hydrauliczny określa również temperatura płynięcia, przy której staje się gęsty i zastyga.
Np. olej hydrauliczny L-HL firmy Lotos Oil jest przeznaczony do lekko i średnio obciążonych układów napędowych i sterowania hydraulicznego. Wytwarza się go z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Zawartość uwzględnia zestaw dodatków uszlachetniających niskopopiołowych lub bezpopiołowych o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, deemulgującym i antypiennym.

 

Ciecze z ograniczoną zdolnością wchłaniania wody
Na rynku dostępne są również ciecze hydrauliczne zapewniające optymalną ochronę przed ścieraniem nawet w przypadku wyjątkowo skrajnych warunków pracy, takich jak wysokie temperatury i dostęp wody. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym ochrona przed korozją i tworzeniem się osadów. Produkty tego typu najczęściej są oparte na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego z kombinacją nowoczesnych środków uszlachetniających. Do podstawowych właściwości cieczy hydraulicznych tego typu należy zaliczyć wysoki poziom trwałości oraz dobrą filtrowalność przez cały okres użytkowania. Na uwagę zasługuje zapewnienie czystości układu hydraulicznego, dzięki dodatkom myjącym. Ciecze tego typu są w stanie wiązać małe ilości wody oraz szybko oddzielić jej większe ilości. Oprócz tego zapobiega się tworzeniu szkodliwej piany. Ważna jest kompatybilność z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami.
Ciecze z ograniczoną zdolnością wchłaniania wody znajdują zastosowanie we wszystkich rodzajach urządzeń hydraulicznych używanych zarówno w stacjonarnych jak i w ruchomych maszynach. Praca może odbywać się w normalnych i w trudnych warunkach środowiskowych. Substancje tego typu są stosowane w urządzeniach, gdzie występują wysokie ciśnienia, podwyższona temperatura oraz wymagana jest bardzo dobra filtrowalność.

Authors

Related posts

Góra
English