1,9 mld złotych nakładów i 1600 nowych miejsc pracy – bardzo dobry 2016 rok w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Tereny KSSE SA w Żorach_m

 

9 inwestycji o wartości ponad 1,9 mld złotych, których skutkiem będzie utworzenie ponad 1600 nowych miejsc pracy. Największa w Polsce i pierwsza w Europie wg Financial Times, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podsumowała 20. rok działalności.
– Podsumowując mijający rok mogę powiedzieć iż był on dla nas niezwykle udany. Osiągnięcie bardzo dobrych wyników było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji naszej strategii i zaangażowaniu całego zespołu. Liczę iż również 2017 przyniesie nam powody do satysfakcji – mówi Piotr Wojaczek, prezes KSSE. – Oczekujemy utrzymania trendu zainteresowania inwestycjami w KSSE ze strony firm MŚP. Nasze działania na rzecz optymalizacji oferty dla tego segmentu, jak np. projekt KSENNON w Żorach, a także nowy projekt budowy hali w Bytomiu realizowany przez katowicką strefę wspólnie z Bytomską Agencją Rozwoju Inwestycji, doceniają sami przedsiębiorcy i organizatorzy rankingu FDI Business Financial Times, którzy w minionej edycji oprócz tytułu najlepszej strefy w Europie, przyznali nam rekomendację za idealne miejsce dla rozwoju MŚP. Szacujemy także iż w 2017 nawet połowę nowych projektów będą stanowiły te realizowane przez firmy z branży motoryzacyjnej. Pojawianie się kolejnych inwestorów z tej branży nie powinno zaskakiwać, gdyż jest efektem konsekwentnego budowania kompetencji regionu w tym obszarze, do czego przyczynia się m.in. działalność klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Spodziewamy się również nowych projektów z sektorów BPO i IT. Przewidujemy, że ich lokalizacją będą mniejsze centra naszego regionu – Częstochowa, Tychy, czy Bielsko-Biała – dodaje Piotr Wojaczek.
Dziewięciu spośród nowych inwestorów (ponad 30 proc.) katowickiej strefy w 2016 roku reprezentowało sektor MŚP. W tej grupie zdecydowaną większość (osiem firm) stanowiły polskie przedsiębiorstwa. Pod względem kraju pochodzenia kapitału najwięcej, bo dziesięciu nowych inwestorów reprezentowało kapitał polski (blisko 35 proc.). Polskie firmy zadeklarowały nakłady inwestycyjne o wartości pond 91 mln złotych i zatrudnienie ponad 135 osób. Poza rodzimymi firmami w minionym roku na realizację inwestycji w katowickiej strefie zdecydowały się przedsiębiorstwa z Korei Południowej (pięć projektów), Niemiec, Włoch, USA – po trzy projekty oraz Japonii, Holandii, Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii – po jednym projekcie.
29 inwestorów, którzy w 2016 roku weszli do KSSE z nowymi projektami zadeklarowało utworzenie co najmniej 1600 nowych miejsc pracy. Utworzenie największej liczby nowych miejsc pracy zadeklarowały firmy niemieckie i koreańskie – w obu przypadkach po ponad 550. Jednocześnie faktyczny przyrost wszystkich miejsc pracy w 2016 roku, będący realizacją zobowiązań inwestorów z lat ubiegłych, na terenie całej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyniósł ponad 4 tys. etatów.
W 2016 roku projektem o najwyższej wartości inwestycji i największej liczbie nowotworzonych miejsc pracy była budowa zakładu IFA Powertrain w Ujeździe (woj. opolskie), w którym wytwarzane będą półosie do samochodów osobowych. Kwota inwestycji to 437 mln złotych. Zatrudnienie znajdzie tam 420 osób.
Największą łączną wartość deklarowanych inwestycji miały projekty zgłoszone przez firmy niemieckie – łącznie ponad 670 mln złotych.
Wśród zeszłorocznych projektów katowickiej strefy ze względu na branże, które reprezentują inwestorzy dominowały te realizowane przez podmioty z sektora motoryzacyjnego – 13 projektów (44 proc.). Reprezentowane były również branże: wyrobów ze szkła, tworzyw sztucznych, papiernicza, metalowa, maszynowa, logistyczna, chemiczna, budowlana i browarnicza.
Najwięcej nowych projektów 2016 roku zlokalizowanych zostało na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Żorach (pięć). Inne lokalizacje, na których udzielono zezwoleń w minionym roku to: Częstochowa, Gliwice, Zabrze, Radziechowy-Wieprz – po trzy zezwolenia, Lubliniec – dwa zezwolenia, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Myszków, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy i Ujazd – po jednym.
– Warto dodać, że obecność inwestorów w KSSE, obok działalności produkcyjnej w coraz większym zakresie wiąże się z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych. Centra stworzyły takie koncerny jak Valeo, TRW, Guardian czy Tenneco Automotive. Rozwiązania opracowywane dla wykorzystywanych na całym świecie produktów powstają w naszym regionie. Należy także pamiętać, że proces produkcji niejednokrotnie wiąże się z outsourcingiem procesów przez wielkie koncerny do działających w strefie kooperantów, co pozwala rozwijać im nowe, innowacyjne techniki, które znajdują zastosowanie w dostarczanych elementach i tym samym również w drugą stronę następuje transfer wiedzy – mówi Piotr Wojaczek.
Dobre zamknięcie 2016 roku w KSSE było możliwe m.in. dzięki rozstrzygnięciu w grudniu pięciu postępowań, w których udzielono zezwoleń na realizację projektów o łącznej wartości 237 milionów złotych, w ramach których powstanie nawet 240 nowych miejsc pracy. Nowe inwestycje będą realizowane w Czechowicach-Dziedzicach, Siemianowicach Śląskich, Żorach, Zabrzu i Lublińcu. Największe z nich to inwestycja francuskiej firmy motoryzacyjnej Valeo, która zrealizuje projekt o wartości 125 mln złotych, utworzy 70 nowych miejsc pracy i utrzyma ponad 1400 dotychczas istniejących oraz Adient Seating Poland (wcześniej Johnson Controls), która w Siemianowicach Śląskich inwestując 92 mln złotych utworzy ponad 110 nowych i utrzyma 1000 dotychczasowych miejsc pracy.
W kolejnych tygodniach oczekiwane jest rozstrzygnięcie pierwszych czterech ogłoszonych jeszcze w 2016 roku przetargów – dwóch w Częstochowie, a także w Ujeździe i Bytomiu.

 

Źródło: KSSE

Authors

Related posts

Góra
English