Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna podsumowuje rok 2016

Jedenaście projektów inwestycyjnych w Słupskiej Strefie o wartości blisko 85 mln złotych i zatrudnieniu 640 osób. Zagospodarowany w 100% Słupski Inkubator Technologiczny, 30 najemców zatrudniających 325 osób. Ostatnie, nie mniej ważne, wspieranie rynku pracy, szkolnictwa zawodowego i wyższego. Tak można w skrócie scharakteryzować 2016 rok w PARR.

 

Polskie MŚP górą w Słupskiej Strefie !
W ramach zarządzania Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną w 2016 roku PARR we współpracy z samorządami pozyskała łącznie 11 projektów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy zadeklarowali inwestycje rzędu 85 mln zł i zatrudnienie 640 osób, z czego 160 to nowe miejsca pracy. – Zauważalny jest wzrost poziomu inwestycji w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym pozyskaliśmy 8 projektów inwestycyjnych o wartości 54 mln złotych i utworzeniu 85 nowych miejsc pracy – mówi Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu PARR. – Wartym podkreślenia jest również fakt, że wszystkie tegoroczne projekty inwestycyjne stanowią polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Inwestycje będą realizowane w kilku podstrefach – dodaje Prezes Kamiński.

 

002.SSSE-Podstrefa_Lębork-greenfield_m

 

Najwięcej zezwoleń wydano dla inwestorów w nowej podstrefie w Lęborku. Są to firmy: PPH „AMG” (produkcja metalowych kontenerów), Grupa SPORTEX (cynkownia ogniowa), AJ FOOD (usługi magazynowania), ALU SYSTEM Piotr Kałużny (produkcja rolet i bram). Lęborscy przedsiębiorcy zainwestują w strefie przeszło 40 mln zł i zatrudnią 280 pracowników (z czego blisko 90 to nowe miejsca pracy).

 

001.SSSE-Podstrefa_Redzikowo-zakłady_m

 

Nadal rozwija się Podstrefa „Redzikowo”, gdzie realizację nowych projektów zapowiedziały firmy: LAMINOPOL (przetwórstwo tworzyw sztucznych) oraz JAS-FBG (usługi transportowe i magazynowe). Swój zakład produkcyjny rozbuduje także BRANQ (przetwórstwo tworzyw sztucznych). Inwestycję planuje także Fabryka TURAS (branża metalowa), która operuje w Podstrefie Słupsk-Włynkówko. Przedsiębiorcy w powiecie słupskim zainwestują łącznie 25 mln złotych i zatrudnią 200 osób (w tym 70 to nowe miejsca pracy).

W Koszalinie kolejny projekt inwestycyjny zrealizuje Fabryka Flag LINEA Milena Trojanowska (produkcja flag i banerów). Z kolei nowi przedsiębiorcy to: VISIO S.C. (produkcja wycieraczek samochodowych) oraz SILVER PROJECT Robert Madajczyk (tunning samochodowy). Koszalińscy inwestorzy zadeklarowali blisko 19 mln złotych wydatków inwestycyjnych i zatrudnienie 160 osób (w tym 20 to nowe miejsca pracy).

Rok 2016 zamyka 140. zezwolenie na prowadzenie działalności w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (licząc od początku działalności strefy). Otrzymała je firma ALU-SYSTEM Piotr Kałużny z Lęborka.

W tym roku Słupska Strefa poszerzyła się o nowe tereny inwestycyjne w Płaszewku w Gminie Słupsk. To atrakcyjny obszar o powierzchni 7,8 hektarów, położony wzdłuż obwodnicy Słupska przy trasie S6, potocznie nazywanej „nadmorskim szlakiem inwestycyjnym”. Teren jest uzbrojony i przygotowany dla inwestorów.

Słupska SSE funkcjonuje od 1997 roku i obejmuje swym zasięgiem 910 hektarów gruntów pod inwestycje przemysłowe i usługowe, zlokalizowane w 18 podstrefach inwestycyjnych w dwóch województwach: pomorskim i zachodniopomorskim. Obecnie w strefie działalność prowadzi 60 firm, które dotychczas zainwestowały 1,6 mld złotych i zatrudniają blisko 6000 osób. W strukturze inwestorów prym wiodą polskie MŚP, które stanowią 80%.

 

003.SSSE-Podstrefa_Słupsk-Włynkówko-zakłady_m

 

Szkolenia, konferencje, spotkania i imprezy gospodarcze

Słupski Inkubator Technologiczny, zlokalizowany na terenie Słupskiej SSE, wpisał się już na dobre na mapie Słupska jako miejsce organizacji wielu wydarzeń gospodarczych i kulturalnych. W roku 2016 w 77 wydarzeniach wzięło udział ponad 5200 osób. W SIT funkcjonuje 30 najemców. W roku 2016 udzielono pomocy de minimis dla firm w kwocie 250 tys. zł. Łącznie od początku istnienia SIT (od 2012) roku udzielona pomoc de minimis dla firm z inkubatora wyniosła blisko 1,9 mln zł.

Tegoroczne wydarzenia gospodarcze organizowane przez PARR można było w skrócie określić jako „coś dla małych i dużych”. Kalendarz tych wydarzeń dopasowany został do różnych grup docelowych: programy edukacyjne dla dzieci, konferencje, szkolenia, spotkania dla młodzieży, biznesmenów, inżynierów i księgowych. Większość z nich odbyła się w SIT.
Pomorskie Dni Energii 2016” to istotne wydarzenie na terenie naszego województwa. Program uwzględniał tematykę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie lokalnych systemów energetycznych oraz nowych technologii energetycznych. Nie zabrakło przedstawienia aktualnej sytuacji prawnej oraz źródeł finansowania inwestycji OZE. Podzieliliśmy się również swoim doświadczeniem dotyczącym pierwszego roku pracy naszej instalacji fotowoltaicznej. Konferencji towarzyszyły targi technologii energetycznych.

Jak co roku włączyliśmy się także w międzynarodową akcję Światowe Dni Przedsiębiorczości 2016. W ramach tego wydarzenia zorganizowaliśmy m.in. prelekcję dla uczniów szkół średnich wprowadzającą w świat biznesu. Młodzież poznała ryzyka i korzyści jakie wiążą się z podjęciem przygody jaką jest prowadzenie własnej firmy.

Godzina kodowania w Słupsku” – to międzynarodowa akcja wspierająca naukę programowania dla najmłodszych. Organizatorami byli firma Cortland oraz Akademia Duckie Deck, a parterami wydarzenia byli m.in. Miasto Słupsk i Słupski Inkubator Technologiczny. W ramach wydarzenia odbyły się warsztaty dla słupskich szkół – Cortland Swift Playgrounds, programowanie LEGO Education, zabawy z robotami Dash i Dot, budowa inteligentnego miasta, a także warsztaty dla nauczycieli.

W kwietniu 2016 r. na terenie SIT zorganizowaliśmy po raz pierwszy Dni Promocji Firm z Regionu „Made in Our Region”. Przedsiębiorcy mieli możliwość prezentacji swoich produktów i usług w formie wystawy i stoisk wystawienniczych.

W tym roku skupiliśmy się także na organizacji śniadań biznesowych. Spotkania w tej formule zyskały ogromną popularność i były dobrą okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz nawiązania nowych kontaktów. Zorganizowaliśmy ich łącznie 16 na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. W trakcie tych spotkań prezentowano aktualnie dostępne na rynku formy wsparcia działalności przedsiębiorców i zmiany w przepisach prawnych, m.in. prawie pracy i prawie podatkowym.

Kontynuowaliśmy inicjatywy zapoczątkowane w roku 2015 tzn. cykl spotkań „Księgowe czwartki” oraz spotkania “START-IT”. Spotkania te wpisały się na dobre w kalendarz wydarzeń słupskich i regionalnych przedsiębiorców.

 

Działania na rzecz mieszkańców regionu

PARR zaangażowana była w realizację projektu dot. wsparcia i aktywizacji osób bezrobotnych. W czerwcu 2016 zakończył się strategiczny program na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, gdzie tysiąc osób bezrobotnych uzyskało wsparcie, z czego przeszło 60% znalazło zatrudnienie. Natomiast w listopadzie 2016 r. wystartował kolejny program prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy i PARR kierowany do 1,3 tys. osób trwale bezrobotnych z powiatów: bytowskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego i wejherowskiego. W każdym z tych powiatów powstały już Regionalne Centra Aktywizacji Zawodowej, a planowana rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2017r.

W październiku w ramach partnerskiej współpracy Miasta Ustki z PARR uruchomiony został Ustecki Generator Przedsiębiorczości. Jest to punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie wsparcia w zakładaniu i powadzeniu działalności gospodarczej.

W październiku podpisano również umowę z Miastem Słupsk na realizację partnerskiego programu „Wystartuj w Słupsku”. Jego celem jest rozwój przedsiębiorczości oraz budowanie środowiska startupowego, tworzenie przyjaznego klimatu dla funkcjonowania i rozwoju innowacji, wysokich technologii oraz podnoszenie wśród mieszkańców kwalifikacji i umiejętności w obszarach wysokich technologii. W ramach programu odbywają się są m.in. spotkania „Start-upowy Słupsk” mające na celu wskazywanie dobrych praktyk i doświadczeń firm. W przyszłości przewidziane są również warsztaty, doradztwo a także uruchomienie programu preakcelerycjnego dla pomysłodawców innowacyjnych projektów.

 

Współpraca biznesu z nauką

W listopadzie PARR podpisała porozumienie z Miastem Słupsk dotyczące organizacji specjalistycznych zajęć praktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku. W ramach przedsięwzięcia SIT udostępnia infrastrukturę OZE, dzięki której młodzież poprzez praktykę uczy się montażu i projektowania instalacji fotowoltaicznych.

Pomorska Agencja jest partnerem w bardzo istotnym dla regionu projekcie Akademii Pomorskiej ze Słupska. Projekt pt. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”, pozwoli stworzyć ofertę wychodzącą naprzeciw potrzebom rynku pracy. Liderem projektu jest Akademia, zaś partnerami są: Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa i PARR. Specjalności inżynierskie, które już od roku akademickiego 2017/2018 poszerzą ofertę edukacyjną AP to: materiałoznawstwo, programowanie w robotyce i automatyce, programowanie aplikacji mobilnych i internetowych, odnawialne źródła energii, przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską, gospodarka komunalna i wodo-ściekowa. W ramach projektu SOA zostaną uruchomione również nowe specjalności: inteligentne technologie, energetyka i środowisko, oraz turystyka i zdrowie. Warto dodać, że w 2016 r. PARR zakończyła z sukcesem proces konsolidacji Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania z Akademią Pomorską, tworząc tym samym fundament do rozwoju silnej marki Słupskiego Ośrodka Akademickiego.

Przedsiębiorcy Słupskiej Strefy również angażują się we współpracę ze szkołami.

Praktyczna nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy zagwarantuje uczniom zdobycie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w danym zawodzie. Firma Kronospan ze Szczecinka (największy inwestor Słupskiej SSE) jako jedna z pierwszych firm w regionie wdrożyła przygotowanie młodzieży do zawodu poprzez płatne praktyki wakacyjne. Jest patronem klasy o kierunku technologia drewna w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku, która liczy 26 uczniów. Kronospan wraz z PARR i partnerami samorządowymi zainicjowały utworzenie i patronują zamiejscowemu Wydziałowi Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku, na którym w roku akademickim 2016/2017 studiuje 61 przyszłych inżynierów automatyków. Absolwenci będą mogli pozostać w Szczecinku i znaleźć dobrą, stabilną pracę w Kronospanie lub firmach działających w Szczecineckim Klastrze Meblowym w strefie lub w jednym z tysięcy przedsiębiorstw branży drzewno-meblarskiej w całej Polsce.
Kolejna firma ze Strefy Hydro-Naval ze Słupska w roku szkolnym 2015/2016 objęła patronatem uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Młodzież podjęła naukę w zawodzie technik-mechanik w specjalnościach: mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających w technikum w Słupsku, W założeniu klasy patronackie w firmie są kuźnią fachowców.

 

008.SSSE-Praktyki_w_Hydro-Naval_m

 

Nagrody, wyróżnienia

W listopadzie 2016 r. odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs Lider Promocji Słupskiej Gospodarki „Srebrny Niedźwiedź 2016”. Wydarzenie miało na celu wyróżnienie i nagrodzenie najbardziej wartościowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, menedżerów gospodarki, zakładów rzemieślniczych oraz gospodarstw agroturystycznych, działających na terenie Ziemi Słupskiej. Cieszy to, że wiele z uhonorowanych firm działa na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej m.in. wyróżnienie w kategorii Menedżer Słupskiej Gospodarki uzyskał: Dominik Fryczyński – Prezes Stako/Worhtington Industries Sp. z o.o. W kategorii Średnie i Duże Firmy wyróżnienie otrzymały firmy: Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o.o. i M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. Natomiast ze Słupskiego Inkubatora Technologicznego w kategorii Gospodarczy Debiut liderem została firma MP Technology Sp. z o.o., a w kategorii Menedżer wyróżnienie otrzymał Arkadiusz Śmigielski z firmy OptioNav.

Tytuł Menedżera Słupskiej Gospodarki 2016 otrzymał Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu PARR. To także niezwykłe uhonorowanie wieloletnich działań Pomorskiej Agencji na rzecz rozwoju słupskiej gospodarki, w tym promocji inwestycyjnej regionu, pozyskiwania inwestycji, prowadzeniu pilotażowych i innowacyjnych projektów (m.in. w zakresie: Odnawialnych Źródeł Energii, automatyki, robotyki i systemów wizyjnych, aktywizacji społeczno-gospodarczej – aktywizacja osób bezrobotnych, wspieranie w obszarze ekonomii społecznej i w postawaniu Start-upów, współpraca z uczelniami wyższymi, klastrami).

Połączenie głównych filarów działań PARR. we współpracy z lokalnymi i regionalnymi samorządami, a także z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, przynosi największe efekty dla regionu w postaci zrównoważonego rozwoju miasta Słupska, powiatu słupskiego i całego Pomorza.

 

Źródło: PARR

Authors

Related posts

Góra
English