Systemy zarządzania (cz. I)

53_m

 

Intuicyjnie większość ludzi kojarzy pojęcie zarządzania z planowaniem i podejmowaniem decyzji, w wyniku których cel do którego dążymy zostaje osiągnięty. Jest to zgodne z definicją sformułowaną przez R.W. Griffina, która mówi że zarządzanie jest to zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

Definicji zarządzania powstało bardzo wiele. Zarządzanie w przemyśle obejmuje różne obszary firmy. Przykładem może być obszar operacyjny, w skład którego wchodzą m.in. planowanie produkcji i zarządzanie finansami itp., taktyczny, w skład którego wchodzą takie elementy jak benchmarking, analiza finansowa i inne, oraz strategiczny, w którym mamy do czynienia z różnego rodzaju analizami (na przykład z analizą SWOT, analizą strategiczną i innymi analizami usprawniającymi działanie firmy). Na zarządzanie w przemyśle składa się zbiór procesów, zasad oraz praw, które wpływają na to jak przedsiębiorstwo jest zarządzane, kierowane oraz kontrolowane i w jaki sposób osiąga się wyznaczone cele.

Wiedza, edukacja, doskonalenie
Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę jak istotne jest prawidłowe zarządzanie. Niestety samo wykształcenie w tym kierunku daje jedynie podstawę do stworzenia prawidłowego i efektywnego systemu zarządzania, który będzie funkcjonował w sposób przynoszący korzyści na wielu polach. Istnieje wiele firm prowadzących szkolenia z zakresu zarządzania. Najczęściej oferowane są bloki tematyczne traktujące o określonych systemach. Dzięki temu pracownicy w firmie, w której przeprowadzane jest szkolenie, mają szansę zapoznać się dokładnie z konkretnym sposobem zarządzania i spróbować go zaimplementować samemu (lub z pomocą specjalistów) w swojej firmie. Bazowe punkty każdego z systemów są podobne dla każdej firmy, jednakże przy wprowadzaniu określonego systemu do konkretnego miejsca należy go nieco przystosować do panujących realiów. Przykładowo system zarządzania 5S można wprowadzić zarówno w firmie, która składa się jedynie z części biurowej, jak i w typowo produkcyjnym oddziale firmy.
Zazwyczaj systemy zarządzania są wprowadzane kompleksowo, w każdym z działów. Wszystkie metody wymagają zaangażowania zarówno ze strony szeregowych pracowników, menedżerów jak i kierownictwa. Jedne systemy są wprowadzane metodą „małych kroków” czyli w taki sposób, że globalny cel, jakim jest sprawnie i efektywnie działająca firma osiąga, się powoli, przechodząc przez kolejne etapy i usprawniając poszczególne elementy (np. filozofia Kaizen). Inne zaś są wprowadzane radykalnie i w krótkim czasie. Metody zarządzania różnią się także ze względu na sposób i metodykę wprowadzania w życie. Istnieją zarówno takie, które można wdrożyć samodzielnie czerpiąc podstawową wiedzę z książek bądź innych źródeł, a są takie, których wprowadzenie powinno poprzedzać specjalne szkolenie. Podobnie jest jeśli chodzi o to, kto jest odpowiedzialny za dany system zarządzania. Bywa tak, że jest wyznaczona specjalna osoba do tego typ zadań, ale może również być tak (i wiele systemów zmierza w tym kierunku), że każdy z pracowników dba o określone elementy tej układanki.

Authors

Related posts

Góra
English