Obsługa suwnic w pytaniach i odpowiedziach

Suwnice 609386544o_m

 

Aleksander Sosiński
Wydawnictwo Liwona

 

W książce omówiono – w formie pytań i odpowiedzi – budowę, eksploatację oraz zasady bezpiecznej obsługi najczęściej użytkowanych w Polsce suwnic.
Publikacja swą treścią skierowana jest głównie do osób przygotowujących się do uzyskania uprawnień do obsługi suwnic w kategorii IS i IIS, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Ponadto może być przydatna dla firm i osób, które na co dzień użytkują tego typu urządzenia transportu bliskiego.
www.liwona.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English