Aneks terminowy do umowy budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice

elektrownia_kozienice_budowa_bloku_1075_mw_m

Enea Wytwarzanie zawarła z Konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal aneks terminowy do umowy budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. Aneks przedłuża termin realizacji inwestycji do dnia 19 grudnia 2017 roku.

Przesunięcie terminu realizacji inwestycji o około pięć miesięcy wynika z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron Umowy. Zawarcie aneksu nie zmienia wartości umowy podpisanej z Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal na budowę bloku.

Budowa nowoczesnego bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice jest już bardzo zaawansowana. Cała inwestycja, na którą składa się około 30 tys. szczegółowych zadań jest już gotowa w ponad 93 proc.

Źródło: Enea

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English