Systemy CMMS

Lukasz Konisiewicz_mŁukasz Konisiewicz, dyrektor handlowy, Eurotronic

Ważne są kompetencje

Jak zmieniały się w ostatnim czasie systemy CMMS i w jakim kierunku ewoluują?
Kluczowym kierunkiem zmian, jaki dostrzegamy w zakresie rozwiązań klasy CMMS/EAM, jest zwiększenie mobilności i co za tym idzie ergonomia pracy w systemie w celu rejestracji danych w czasie rzeczywistym w miejscu ich powstawania – podczas prac realizowanych przy urządzeniu.

Jakie przedsiębiorstwa (branże) powinny przede wszystkim wdrożyć takie systemy?
Niewielki koszt i łatwość wprowadzania rozwiązań tej kasy powoduje, że każde przedsiębiorstwo posiadające infrastrukturę powinno wykorzystywać rozwiązania gwarantujące nadzór i optymalizacje kosztów eksploatacji majątku.

Na co szczególnie należy zwracać uwagę przed i w trakcie wdrożenia?
Kluczowym elementem determinującym zakres wdrożenia jest wyznaczenie celów, jakie chcemy osiągnąć, które będą się przekładały na korzyści. Jednocześnie należy pamiętać, że wprowadzane rozwiązanie musi standaryzować zakres gromadzonych danych, co pozwoli na ich przekrojową analizę.

Jak powinien wyglądać idealny system CMMS i jaką mieć funkcjonalność?
Idealny system CMMS w każdym przedsiębiorstwie będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb poszczególnych użytkowników, a jednocześnie będzie wykorzystywał standardowe powiązania i sprawdzone mechanizmy, co zagwarantuje, że wieloletnie doświadczenia zostaną optymalnie wykorzystane. Standardowe analizy, wskaźniki, mechanizmy kontrolne będą efektywnie wspomagały proces zarządzania.

CMMS jako składnik innego, większego systemu, czy jako samodzielny system?
System CMMS jako dedykowane narzędzie dla obszaru utrzymania ruchu pozwala na zastosowanie odpowiedniej ergonomii pracy. Dodatkowo brak bezpośredniego powiązania z obszarem finansowo-księgowym daje większą elastyczność w zakresie konfiguracji.

Jak powinna wyglądać integracja CMMS z innymi systemami w przedsiębiorstwie?
Aktualne możliwości technologiczne systemów gwarantują uruchomienie dwukierunkowej integracji, której celem jest zapewnienie wymiany wymaganych informacji pomiędzy systemami. Jako wyznacznik zakresu integracji, powinno być doprowadzenie do sytuacji w której jeden pracownik pracuje tylko na jednym narzędziu zarządzającym procesami biznesowymi i jednocześnie nie ma potrzeby kilkukrotnego wprowadzania tych samych danych w różnych systemach. Jako podstawowy podział obszarów integracji należy wymienić integracje z systemami ERP i SCADA. Integracja z systemami ERP dotyczy najczęściej procesów logistycznych które często są inicjowane przez działy techniczne a następnie rozliczane już na poziomie systemów klasy ERP. W zakresie integracji z systemami typu SCADA mówimy o pozyskiwaniu danych dotyczących pracy maszyn jako informacja wykorzystywana do optymalizacji prac planowych i prowadzenia analiz diagnostycznych – zapobiegawczych.

 

Bartlomiej Denkowski_mBartłomiej Denkowski, PreSales Manager, IFS Poland

Najbardziej efektywne – pełne rozwiązanie ERP

Wybierając system do wspomagania zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, warto poszukać kompletnego rozwiązania, które nie będzie wymagało integracji z innymi systemami informatycznymi, zapewniając tym samym możliwie najszybsze i najbardziej efektywne przeprowadzanie procesów biznesowych. Aby sprawnie zaplanować prace remontowe, potrzebny jest dostęp do pełnej dokumentacji obiektu, informacji o dostępnych pracownikach, ich harmonogramach pracy i uprawnieniach, magazynie technicznym czy katalogu usług serwisowych i podwykonawców. Niezbędne jest też zaplanowanie i kontrolowanie budżetu zadań remontowych. Oznacza to, że poza obszarem gospodarki remontowej potrzebny jest dostęp do informacji z obszarów zaopatrzenia, magazynu, dokumentacji i kadr czy kontrolingu. Najbardziej efektywne jest więc pełne rozwiązanie ERP, bardzo mocno ukierunkowane na funkcjonalności zarządzania majątkiem i utrzymania ruchu – takie jak IFS Applications.
Równie ważne jest, aby system wspomagający utrzymanie ruchu i zarządzanie majątkiem zawierał narzędzia optymalizacji wykorzystania majątku, np. poprzez poszukiwanie przyczyn utraty wydajności i analizę wskaźnikową OEE, analizę potencjalnych awarii i ich skutków FMEA / RCM, budowę planów profilaktyki i CBM czy optymalizację harmonogramów zleceń.

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English