Systemy CMMS

AGFA DIGITAL CAMERA

Paweł Jakubik, 4TECH

Funkcjonalność i nowoczesność

Pomimo, że wiele systemów CMMS realizuje podstawowy zakres oczekiwanych funkcji, to ich wdrożenie nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Dlaczego tak się dzieje? Po części z przyczyn tkwiących wewnątrz organizacji – oporu przed zmianą, niechęci do rejestracji danych i generalnie braku świadomości, czemu wdrożenie systemu CMMS ma służyć. Jednakże część przyczyn leży po stronie dostawców oprogramowania. Jeżeli system nie jest w stanie dostosować się do nietypowych potrzeb użytkownika (lub dostosowanie to jest zbyt kosztowne), gdy system CMMS nie jest zintegrowany z innymi modułami ERP, to brakuje tej „wisienki na torcie” – smaku domkniętego projektu, który dobrze wpisuje się infrastrukturę przedsiębiorstwa. Dlatego wybierając rozwiązanie należy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na funkcjonalność i nowoczesność systemu (choć to też jest ważne), ale na jego elastyczność, a także na kompetencje i doświadczenie firmy wdrażającej. Bez wsparcia doświadczonego partnera szanse na sukces są dużo mniejsze.

 

K.Kalisz_mKrzysztof Kalisz, API Polska

Funkcjonalny i przyjazny

Tendencje rynkowe CMMS/EAM pokazują, że rozwiązaniami tej klasy interesują się przeważnie przedsiębiorstwa, które poszukują optymalizacji. Przedsiębiorstwa te zazwyczaj mają za sobą rozwój oparty na zwiększeniu sprzedaży, produkcji, związane z tym inwestycje w park maszynowy i infrastrukturę. Kolejnym krokiem dla nich jest poszukiwanie sposobów optymalizacji kosztów. Mówiąc inaczej – są to zazwyczaj firmy będące liderami w swoich branżach lub będące bardzo blisko tego grona. Utrzymanie Ruchu jest jednak w Polsce jednym z ostatnich obszarów, które podlegają optymalizacji. Często spotykane podejście do tej kwestii opiera się na przekonaniu, że skoro kadra techniczna przez długi czas pracowała „na zeszyt”, to sobie nadal poradzą. Często mówimy o zespołach, które pracują w jednej firmie po 20 i więcej lat.
Dlatego tak istotne jest, aby CMMS był przyjazny dla użytkownika, dawał możliwość łatwego dostosowania go do indywidualnych wymagań zakładu, grup pracowniczych, a nawet konkretnych osób. W przeciwnym razie ludzie po prostu mogą nie chcieć używać aplikacji.
Z drugiej strony, CMMS, aby dać spodziewane rezultaty, powinien być odpowiednio zaawansowany funkcjonalnie. Zarówno w zakresie gromadzenia danych, jak i późniejszej ich prezentacji oraz analizy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zasilić bazę danymi na odpowiednim poziomie jakości, a na wyjściu otrzymać sensowne i przydatne informacje do dalszego wnioskowania.
Kolejna sprawa to oczywiście otwartość CMMS na integrację z systemami już pracującymi w firmie. Bez względu na to, czy integracja ma dotyczyć systemu ERP, MES czy DCS, systemy klasy CMMS muszą być zdolne do integracji, aby stać się istotnym ogniwem łańcucha wartości. Brak tej możliwości bądź trudności w integracji są dla świadomych klientów czynnikiem eliminującym, ponieważ rozwiązania takie trudno uznać za długofalową inwestycję.

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English