Systemy CMMS

 • Plan9000 – BPSC

Funkcjonalność CMMS obejmuje ewidencję i opis techniczny urządzeń, opracowanie budżetów i śledzenie ich wykorzystania, planowanie czynności obsługowych, czyli konserwacji, remontów, etc. CMMS umożliwia także planowanie czynności modernizacyjnych, rejestrację wszystkich czynności, zarówno bieżących i awaryjnych. Dopełnieniem funkcjonalności modułu jest zarządzanie zleceniami oraz rozliczanie wykonywanych prac, czyli robocizny, materiałów, rozliczeń z podwykonawcami.
System plan9000 – będący częścią systemu Impuls EVO – wspomaga i automatyzuje prace wykonywane przez służby działające w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, wydzielone w postaci firm zależnych jak i zewnętrznych dostawców usług serwisowych. Jego funkcjonalność obejmuje:

 • ewidencję i opis techniczny urządzeń,
 • opracowywanie budżetów i śledzenie ich wykorzystania,
 • planowanie czynności obsługowych (konserwacji, remontów, przeglądów, smarowania),
 • planowanie czynności modernizacyjnych i inwestycyjnych,
 • rejestrację czynności bieżących i awaryjnych,
 • zarządzanie zleceniami wykonania czynności,
 • rozliczanie wykonywanych prac (robocizna, materiały, usługi zlecane podwykonawcom),
 • nadzór nad aparaturą kontrolną i pomiarową (kalibracje, legalizacje, wzorcowania),
 • diagnostykę działania urządzeń,
 • gospodarkę urządzeniami wymiennymi (silniki, przekładnie, wyposażenie),
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (planowanie prac, karty pracy),
 • zgłaszanie usterek, uwag i potrzeb przez użytkowników urządzeń,
 • współpracę z podwykonawcami zewnętrznymi,
 • wspomaganie procedur jakościowych ISO, TPM i TQM.

 

 • plan9000.net – 4TECH

System plan9000.net jest systemem klasy CMMS wspomagającym służby odpowiedzialne za gospodarkę remontową, utrzymanie ruchu, serwis, modernizacje i inwestycje. Jest nowoczesnym rozwiązaniem w architekturze trójwarstwowej, dostępnym poprzez przeglądarkę internetową.
Plan9000.net wspomaga zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa obejmującym maszyny, urządzenia, instalacje, budynki, obiekty, wyposażenie pomiarowe itp.
Plan9000.net wspomaga i automatyzuje funkcje nadzorcze i administracyjne, takie jak:

 • prowadzenie ewidencji urządzeń, wraz z ich strukturą, charakterystyką techniczną i dokumentacją,
 • opracowywanie wielopoziomowych projektów (np. zadania remontowe, eksploatacyjne, inwestycyjne itp.) połączone z przygotowaniem budżetów (środki planowane w podziale na lata i okresy) i śledzenie ich wykorzystania,
 • planowanie czynności zapobiegawczych,
 • rejestrację czynności bieżących i awaryjnych,
 • zarządzanie zleceniami wykonania czynności,
 • rozliczanie wykonanych prac (robocizna, materiały i części zamienne, usługi podwykonawców, wykorzystanie sprzętu, narzuty),
 • śledzenie bieżących parametrów pracy urządzeń i ich przebiegów,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zgłaszanie usterek, uwag i potrzeb przez użytkowników urządzeń,
 • współpracę z podwykonawcami zewnętrznymi,
 • raportowanie wskaźników charakteryzujących pracę służb utrzymania ruchu,
 • analizę kosztów, awaryjności, przestojów itp.,
 • obsługę magazynów materiałów i części zamiennych.

 

plan9000net_pulpit_demo_m

Źródło: 4TECH

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English