Systemy CMMS

  • Macrologic ERP Ewidencja wyposażenia – Macrologic

Program może działać samodzielnie lub w ramach systemu ERP. Rozwiązanie zintegrowane zapewnia pełny obieg informacji w firmie, co pozwala zautomatyzować wiele działań i uniknąć błędów operatorów. System ERP dostarcza więcej informacji zwrotnych, które mogą pomóc w decyzjach operacyjnych.
Program wspomaga kontrolę wydań wyposażenia — pracownik otrzymuje tylko to, co mu przysługuje z racji wykonywanych zadań. Wyposażenie opisywane jest za pomocą zestawu cech, dzięki czemu można określić właściwy rozmiar ubrania czy butów lub parametry narzędzi niezbędnych do pracy.
Macrologic ERP Ewidencja wyposażenia ułatwia i automatyzuje obrót wyposażeniem. Dzięki kartom zbliżeniowym w technologii RFID można szybko i bezbłędnie zidentyfikować pracownika, któremu wydawany jest sprzęt. Ponadto w programie można monitorować stan wyposażenia oraz jego lokalizację w firmie (np. w magazynie, u pracowników, kontrahentów czy w warsztacie na przeglądzie). Analizy zapotrzebowania pozwalają w łatwy sposób uzyskiwać informację o rodzaju, ilości i właściwościach wyposażenia, które trzeba zamówić.
Rozszerzenie funkcjonalności programu o moduł wspierający gospodarkę remontową umożliwia ewidencjonowanie, budżetowanie i analizowanie przeglądów, kalibracji i remontów wyposażenia. Korzystając z portalu pracowniczego, pracownicy mogą przeglądać przysługujące oraz powierzone im mienie. Narzędzia Qlik pozwalają tworzyć różnorodne raporty i analizy, dotyczące np. kosztów wyposażenia w danym okresie, w rozbiciu na pracowników i dostawców, ale też np. trendów w obrocie narzędziami.

 

Macrologic ERP Portal1_m

Źródło: Macrologic

 

  • Oracle

Firma Oracle oferuje kilka rozwiązań, w skład których wchodzi funkcjonalność definiowana dla systemów CMMS. W systemie Oracle E-Business Suite znajdują się moduły: Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management), Oracle Asset Tracking (zarządzanie majątkiem mobilnym) oraz Oracle CMRO (Complex Maintenance, Repair, and Overhaul); w ramach aplikacji Oracle SPL znajdziemy rozwiązania dedykowane dla branży energetycznej: Zarządzanie Majątkiem Sieciowym (Asset/Meter Data Management), Zarządzanie Siecią i Dystrybucją (Outage/Distribution Management) oraz Zespoły Mobilne (Mobile Work Force). Oprócz tego funkcjonalność CMMS wchodzi w zakres systemów Oracle PeopleSoft (Zarządzanie Utrzymaniem, Zarządzanie Majątkiem IT) oraz Oracle JD Edwards EnterpriseOne (Zarządzanie Majątkiem, Obsługa Warunkowa, Obsługa Zapobiegawcza, Zarządzanie Zasobami oraz Analizy Kosztów Wyposażenia). Wraz z innymi modułami aplikacji, Oracle oferuje pełne rozwiązanie klasy ALM (Zarządzanie Cyklem Życia Majątku) dla wszystkich rodzajów majątku firm produkcyjnych.

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English