Systemy CMMS

 • IFS REMONTY

Moduł IFS Remonty stanowi główny element rozwiązania wspierającego kompleksowo zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM). Rozwiązanie to jest proste w obsłudze i zapewnia kompleksową funkcjonalność niezbędną do codziennej obsługi składników majątku, dając jednocześnie możliwość ciągłego rozwoju i usprawniania obsługi.
Komponenty funkcjonalne rozwiązania IFS Remonty:
IFS WYDAJNOŚĆ URZĄDZEŃ umożliwia szybką ocenę wydajności urządzeń bądź procesów dzięki łatwej parametryzacji pod kątem własnego parku maszynowego oraz zastosowaniu standardowych metod tej oceny. Umożliwia zarządzanie wszystkimi aspektami operacyjnymi, takimi jak dostępność, wydajność, jakość i ogólna wydajność sprzętu (OEE).
IFS PORTAL B2B PODWYKONAWCY umożliwia – przy użyciu dedykowanego portalu internetowego – komunikowanie się z podwykonawcami w ramach uzgadniania i realizacji prac serwisowych i remontowych. Pozwala na łatwe porównywanie ofert, negocjowanie lepszych warunków umów i ograniczanie kosztów administracyjnych. Podwykonawca wybrany do realizacji przedsięwzięcia dysponuje dostępem do szczegółowych instrukcji oraz możliwością raportowania realizacji zadań przez portal. Wszystkie dane dotyczące realizowanych prac są dostępne z jednego miejsca.
IFS SERWIS ZŁOŻONYCH PODZESPOŁÓW (IFS COMPLEX MRO) pomaga utrzymać obsługę klienta na najwyższym poziomie i ograniczać koszty poprzez „odchudzenie” i zwiększenie wydajności obsługi serwisowej. Dzięki mechanizmom wspierającym dobór pracowników i innych zasobów oraz kompletację materiałów do realizowanych zleceń, pozwala w niezawodny sposób dotrzymywać terminów i poprawiać czas realizacji zadań.
IFS ZARZĄDZANIE FLOTĄ ułatwia zintegrowane zarządzanie flotą różnych rodzajów środków transportu i ich konfiguracją oraz wspiera działania na rzecz zapewnienia zgodności z przepisami. Wspiera zarządzanie częściami numerowanymi seryjnie, umożliwia planowanie operacyjne, planowanie i realizację działań utrzymaniowych oraz zarządzanie modyfikacjami.
IFS PROFILAKTYKA wspiera zarządzanie harmonogramami systematycznych działań profilaktycznych. Terminy uruchamiania zadań można ustalać wg różnych metod obsługi technicznej, takich jak stan maszyn, określone zdarzenia wynikające z kalendarza lub konieczność wykonania przez pracowników lub podwykonawców indywidualnie określonych zadań.
IFS HARMONOGRAMOWANIE I ALOKACJA ZASOBÓW umożliwia bardziej efektywne planowanie zasobów dzięki optymalizacji harmonogramowania zleceń roboczych i planowania działań. Ułatwia wspólne zarządzanie planowaniem działań profilaktycznych oraz inicjowaniem działań naprawczych. Dzięki integracji z komponentem IFS Zasoby Ludzkie, możliwy jest automatyczny dobór pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Dla bardziej złożonych działań możliwe jest zastosowanie mechanizmu harmonogramowania z uwzględnieniem ograniczeń.
IFS ZLECENIA ROBOCZE zwiększa wydajność obsługi technicznej przez ograniczenie kosztów oraz redukcję strat przychodów powodowanych przestojem. Pozwala na zarządzanie wszystkimi rodzajami zadań w ramach obsługi technicznej w pełnym cyklu ich obsługi.
IFS OBIEKTY LINIOWE umożliwia definiowanie i zarządzanie infrastrukturą o charakterze liniowym, segmentami i elementami (pozwalającymi wiązać liniowe i nieliniowe obiekty). Wspiera również realizację remontów obiektów liniowych. Pozwala na zarządzanie wersjami obiektów liniowych, umożliwiając użytkownikom wyświetlanie konfiguracji historycznych oraz planowanych.
IFS WYPOSAŻENIE umożliwia pełną ewidencję składników majątku z określeniem struktury urządzeń i wszystkich informacji niezbędnych do ich opisu. Jest w pełni zintegrowany z komponentem IFS Projektowanie i stanowi bazowy element rozwiązania do zarządzania pełnym cyklem życia elementów majątku przedsiębiorstwa zarówno w nowych zakładach, w bieżącej działalności operacyjnej, jak i w zakładach przebudowywanych.

 

 • Infor EAM 11 – Eurotronic

Infor EAM 11 w ramach najnowszej wersji systemu gwarantuje obsługę kluczowych procesów biznesowych zarówno na poziomie standardowych funkcji dostępnych poprzez przeglądarkę internetową, jak również za pośrednictwem urządzeń przenośnych typu TABLET. W zakresie nowych obszarów funkcjonalnych należy wymienić takie funkcjonalności jak:

 • kodyfikacja i klasyfikacja infrastruktury technicznej wraz z uwzględnieniem kontroli zakresu rejestrowanych danych i drzewa krytyczności poszczególnych elementów infrastruktury,
 • kodyfikacja i klasyfikacja części zamiennych i materiałów w celu optymalizacji stanów magazynowych, klasyfikacji ABC, wyznaczania stanów minimalnych w magazynie.

Dodatkowym modułem udostępnionym w zakresie projektów jest narzędzie do graficznego zarządzenie postojami remontowymi. Pełen zakres funkcjonalny obejmuje:

 • definicję wieloletniego ramowego harmonogramu realizacji,
 • uszczegółowienie postoju w zakresie wskazania urządzeń do remontu,
 • opracowanie zakresów remontowych dla poszczególnych urządzeń i instalacji,
 • zagregowanie zakresów do zbiorów zakupowych,
 • przeprowadzenie procesu zakupu wymaganych zasobów (części zamienne, materiały, sprzęt, usługi),
 • zbudowanie precyzyjnego harmonogramu realizacji z uwzględnieniem powiązań i ścieżki krytycznej,
 • bieżące raportowanie postępu prac na poziomie wykonawców oraz inspektorów nadzoru,
 • bieżąca kontrola harmonogramu w odniesieniu do postępu prac,
 • zarządzenie procesem odbioru poszczególnych prac oraz rozruchem instalacji,
 • standaryzacja czynności remontowych,
 • automatyzacja procesu rozliczenia.

 

Infor EAM ekran 2_m

Źródło: Eurotronic

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English