Systemy CMMS

Rynek
W Polsce dostępnych jest ok. 20 systemów CMMS. Większość z nich ma już ugruntowaną pozycję na rynku i wiele wdrożeń. W tabeli zestawiono funkcjonujące w naszym kraju systemy. Poniżej prezentujemy opisy wybranych systemów, natomiast ich funkcjonalność zestawiono w kolejnej tabeli.

 

  • API PRO – API Maintenance Systems A/S, Dania (API Polska)

API PRO jest obecnie jednym z najbardziej popularnych w Europie i na świecie systemów klasy CMMS/EAM. API PRO od 30 lat wspiera przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe na wszystkich kontynentach w obszarze utrzymania ruchu i zarządzania majątkiem.
Dzięki API PRO firmy zwiększają efektywność prac serwisowych oraz optymalizują koszty działów UR i technicznych. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że API PRO można w łatwy sposób dostosować do indywidualnych wymagań każdej firmy, a nawet każdego użytkownika. Ponadto, oprócz typowych funkcji systemów CMMS, API PRO w zaawansowany sposób zarządza finansowo-kosztową warstwą czynności wykonywanych codziennie przez personel UR.
W standardzie API PRO jest przystosowane do obsługi wielooddziałowych i wielojęzycznych organizacji, zachowując przy tym prostotę użytkowania, elastyczność oraz łatwość dostosowania do wymogów każdego zakładu.
Wraz z przyjaznym interfejsem API PRO niesie ze sobą jednak wszechstronną i zaawansowaną funkcjonalność, obejmującą wszystkie obszary aktywności realizowanych w działach UR, jak naprawy, remonty, inspekcje, magazyn części zamiennych, zaopatrzenie, kalibracje, itd.
API PRO jest gotowym rozwiązaniem, które „od ręki” może być uruchomione w każdym zakładzie. Z tego powodu czas wdrożenia API PRO może być skrócony do niezbędnego minimum.
API PRO dostępne jest zarówno w modelu SaaS, bądź w formie klasycznej instalacji na lokalnym serwerze.

 

API PRO - screen_m

Źródło: API Polska

 

  • Eurotronic ZMT – Eurotronic

System „Eurotronic ZMT” znany również pod nazwą ZMT i E-Service w ramach najnowszej wersji udostępnia szereg dodatkowych funkcji administracyjnych gwarantujących elastyczną konfigurację. Ma ona na celu przede wszystkim dostosowanie do indywidualnych potrzeb poszczególnych użytkowników. W zakresie nowych obszarów należy wymienić takie funkcjonalności jak:

  • zarządzanie dokumentacją techniczną z uwzględnieniem powiązań pomiędzy dokumentami,
  • zarządzanie poleceniami pracy i zezwoleniami,
  • ewidencja i zarządzanie narzędziami i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi z wykorzystaniem technologii RFID.

Dodatkowo jako kluczowy kierunek rozwoju systemu przyjęte zostało wprowadzenie funkcjonalności gwarantujących wsparcie strategii WCM. Działania te przekładają się na udostępnienie takich funkcjonalności jak: określenie krytyczności urządzeń, klasyfikacji zdarzeń awaryjnych metodą „5 Why”, zarządzanie sugestiami „KAIZEN”.
Ostatnim elementem, o którym należy wspomnieć, jest dążenie do sytuacji w której pracownik służb technicznych jest w stanie skorzystać z systemu w miejscu realizacji prac – bez potrzeby powrotu do komputera. W tym celu można zastosować wersję mobilną systemu pracującą na takich urządzeniach jak: terminal PDA, TABLET, smartphone. Jako kluczowe możliwości należy wymienić:

  • powiadomienie o nowych zdarzeniach z możliwością potwierdzenie podjęcia do realizacji,
  • dostęp do historii i dokumentacji powiązanej z urządzeniem,
  • rozliczenie godzin,
  • rozliczenie części zamiennych,
  • potwierdzenie wykonania.

 

Eurotronic EAM ekran 1_m

Źródło: Eurotronic

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English