Systemy CMMS

Przyszłość
Jakie są perspektywy rozwoju systemów CMMS? Z pewnością będzie to dalsza integracja z innymi systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie. Wymiana danych oraz możliwości raportowania sprawią, że systemy takie staną się źródłem analiz zarówno technicznych, jak i biznesowych. Metody takich analiz przyczynią się do zastosowania systemów CMMS do predykcyjnego utrzymania ruchu (TPM), co w istotny sposób może zmniejszać koszty działań służb utrzymania ruchu i przyczyniać się do zmniejszania strat spowodowanych nieplanowanymi przestojami.
Zwiększone możliwości automatycznej analizy danych sprawią, że coraz częściej decyzje związane z wyposażeniem będą generowane przez systemy, zmuszając obsługę do podejmowania określonych działań. Dzięki temu praca powinna być coraz bardziej bezpieczna, komfortowa oraz obarczona mniejszą możliwością popełniania błędów.
Uniwersalność CMMS sprawi, że będą mogły być stosowane przez różnej wielkości organizacje – począwszy od firm wyposażonych w kilkanaście maszyn, aż do wielozakładowych przedsiębiorstw mających na wyposażeniu kilkaset urządzeń. I nie chodzi tu o stosowania różnych systemów, ale o możliwość adaptacji niemal każdego systemu do różnej wielkości firmy, co może być bardzo ważne w fazie intensywnego rozwoju przedsiębiorstwa (nie trzeba wymieniać systemu wraz ze wzrostem firmy).

 

Systemy CMMS dostepne w Polsce

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English