Systemy CMMS

Jakub Chylewski_mJakub Chylewski, Analityk/Wdrożeniowiec, FBD

Ważny jest wybór dostawcy

System CMMS/EAM wybieramy na wiele lat – wybór taki nie może więc być przypadkowy. Dobrze jest wyspecyfikować sobie potrzeby jakie ma dział UR oraz zrobić listę wymagań – na razie jako dokument wewnętrzny. Po pierwszym przeglądzie rynku systemów CMMS należy zaprosić wybranych dostawców na prezentację ich systemu – tak aby przyjrzeć się poszczególnym rozwiązaniom, zobaczyć jak systemy wyglądają w praktyce, dowiedzieć się więcej o dostawcy, liczbie wdrożeń w poszczególnych branżach itd. Na pewno należy skupić się na dostawcach z bogatym know how i długą listą referencyjną. Dopiero po takiej pierwszej serii spotkań należy uzupełnić specyfikację wymagań o nowo zdobytą wiedzę. Warto też wybrać dostawcę, który w przyszłości będzie mógł dostosować system do wymagań DUR, które będą zmienne w czasie. Na drugim etapie sugerujemy już skupić się na 2–3 systemach i przyjrzeć się im bardziej szczegółowo na kolejnych prezentacjach, umówić wizytę referencyjną, zobaczyć jak system działa w praktyce i dopiero wtedy podejmować decyzje.

 

Mariusz Zaborski, Kierownik Działu Rozwoju Aplikacji, Queris

Ewolucja systemów CMMS

Możemy zauważyć wyraźny wpływ rozwoju technologii na obszar produkcji, gdzie – tak jak w życiu codziennym – wykorzystuje się coraz nowsze zdobycze współczesnej techniki. W ciągu ostatnich kilku lat systemy CMMS przeszły w Polsce dynamiczną przemianę zmieniając się z prostych narzędzi opartych na tabelach i kalendarzu w rozbudowane programy analityczne potrafiące przetwarzać informacje o stanie maszyn i części w taki sposób, aby nie tylko szybko usuwać awarie, ale przewidywać je i im zapobiegać.
Standardem staje się także obsługa systemu za pomocą urządzeń mobilnych. Dostawcy licząc się z dużą popularnością tabletów i smartfonów starają się wykorzystać je do usprawnienia pracy osób związanych z utrzymaniem ruchu i produkcją.
Bardzo ważnym aspektem stała się także elastyczność rozwiązań CMMS wraz z możliwościami ich integracji z innymi narzędziami IT. W dobie „Internetu Rzeczy”, czy „Przemysłu 4.0” powiązania sieciowe i wymiana danych między systemami będzie kluczowym czynnikiem w budowaniu i dbaniu o bezawaryjność i wydajność parku maszyn.

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English