Ruszyła modernizacja elektrociepłowni TAMEH POLSKA w krakowskiej Nowej Hucie

ArcelorMittal fe6ef8646d_m

 

Ruszyła modernizacja elektrociepłowni w krakowskim oddziale TAMEH POLSKA, który zasila w media energetyczne hutę ArcelorMittal Poland w Krakowie. Zmodernizowana elektrociepłownia jako paliwo podstawowe wykorzystywać będzie gazy hutnicze powstałe w procesie produkcyjnym huty. Pozwoli to na poprawę efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz uczyni elektrociepłownię bardziej przyjazną środowisku. Wartość projektu przekracza 310 mln zł.

Celem modernizacji jest spełnienie nowych wymogów środowiskowych wynikających z unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), które zakład musi spełnić w roku 2018. Inwestycja pozwoli również na zwiększenie sprawności elektrociepłowni – sprawność kotłów poprawi się o 10 proc., a wytwarzania energii elektrycznej o ponad 10 proc. Wartość projektu przekracza 310 mln zł.

 

Czystsze powietrze

Modernizacja elektrociepłowni zakłada przebudowanie instalacji w sposób, który umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie jako paliwa gazów hutniczych – wielkopiecowego i koksowniczego – wytwarzanych w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland oraz gazu ziemnego jako paliwa alternatywnego. –  Zastosowane technologie pozwolą sprostać coraz bardziej rygorystycznym przepisom dotyczącym ochrony środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodnych dostaw energii elektrycznej i ograniczeniu emisji do powietrza – mówi Jerzy Biegun, dyrektor inwestycji w TAMEH POLSKA.

 

Ta kompleksowa modernizacja umożliwi znaczące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza:

– pył – redukcja emisji o 90 proc.

– NOx – tlenki azotu – redukcja emisji o 83 proc.

– SO2 – dwutlenek siarki – redukcja emisji o 80 proc.

– CO – tlenek węgla – redukcja emisji o 40 proc.

– CO2 – dwutlenek węgla – redukcja emisji o 20 proc.

 

Zakres prac

Zakres modernizacji obejmuje budowę dwóch nowych kotłów gazowych oraz przystosowanie istniejącego kotła węglowego nr 8 do spalania paliw gazowych, tj. gazu wielkopiecowego, gazu koksowniczego oraz gazu ziemnego. Powstanie też nowy turbogenerator o mocy znamionowej 55 MWe (megawatów elektrycznych) i instalacja doprowadzenia gazu ziemnego oraz podłączeń gazu koksowniczego i wielkopiecowego. Zmodernizowany zostanie także układ wody chłodzącej.

 

Źródło: ArcelorMittal

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English