Zastosowanie łożysk NSK eliminuje awarie przenośnika w zakładzie przetwórstwa mleka

Rozwiązanie NSK wdrożone w następstwie powtarzających się uszkodzeń łożysk w jednym z głównych przenośników pozwoliło brytyjskiemu zakładowi przetwórstwa mleka uzyskać roczne oszczędności w wysokości 10 000 £.

 

NSK 8922-Milk processing plant_m

 

Zakład przetwórstwa mleka doświadczał regularnych uszkodzeń wielu łożysk zamontowanych w jednym z głównych przenośników, a ponieważ znajdowały się one w niedostępnych miejscach, wykluczało to możliwość uzupełniania smaru. W rezultacie klient musiał wymieniać łożyska co 10 tygodni i ponosić każdorazowo wysokie koszty 3-godzinnych przestojów.

Inżynierowie z NSK otrzymali od klienta zaproszenie w celu sprawdzenia instalacji, a następnie, po wszechstronnej i profesjonalnej ocenie stanowiącej część firmowego Programu Wartości Dodanej AIP, zaproponowali zastosowanie wkładek łożyskowych ze stali nierdzewnej wyposażonych w Molded-Oil – zastrzeżony materiał NSK impregnowany olejem smarującym – które pomagają wydłużyć okres eksploatacyjny łożysk.

Wkładki Molded-Oil nie wymagają uzupełniania smaru, ponieważ olej smarujący powoli uwalnia się z umieszczonego materiału, zapewniając w ten sposób wystarczające smarowanie łożyska przez dłuższy czas. Przekłada się to na wydłużenie okresu eksploatacyjnego łożysk i jednocześnie ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Firma NSK zarekomendowała również użycie produktów Silver-Lube® – odpornych na korozję obudów polimerowych, doskonale nadających się do zastosowań, w których wymagane jest częste zmywanie wodą instalacji produkcyjnych oraz przestrzeganie optymalnych standardów higieny. Obudowy z żywicy termoplastycznej PBT nie są pokryte farbą, co eliminuje możliwość powstania odprysków i łuszczenia się powierzchni malarskich. Produkty Silver-Lube są wyposażone w uszczelki z gumy nitrylowej, posiadające aprobatę NSF (National Sanitary Foundation) i są dostępne w czterech różnych odmianach. Zakres temperatury roboczej obudów Silver-Lube zawiera się od -20°C do +90°C, a ponadto charakteryzują się długą żywotnością i niskim całkowitym kosztem użytkowania.

Seria Life-Lube firmy NSK oferuje wygodne połączenie zalet odpornych na korozję obudów Silver-Lube oraz wyjątkowych właściwości uszczelniających i smarnych wkładek Molded-Oil, dzięki czemu jeden produkt zapewnia wydłużony okres eksploatacji (bez konieczności uzupełniania smaru). Produkty Life-Lube zostały zaprojektowane pod kątem zastosowań, w których nieunikniony jest kontakt z cieczami produkcyjnymi i są dostępne jako zespoły łożyskowe w wielkościach otworów od 20 do 40 mm z obudowami kołnierzowymi dwu- i czterośrubowymi oraz z obudowami naciągowymi.

Próby zespołów łożyskowych Life-Lube przeprowadzone na przenośniku w zakładzie przetwórstwa mleka wykazały, że żywotność łożysk wydłużyła się z 10 tygodni do 1 roku. Dodatkowo przestała być konieczna wymiana wału po każdym uszkodzeniu łożyska. Wyeliminowanie tego kosztu oraz kosztów pracy związanej z zaangażowaniem dwóch techników serwisowych, a także strat spowodowanych przestojem linii produkcyjnej, przekłada się na roczne oszczędności zakładu w wysokości ponad 10 000 £.

 

Źródło: NSK

 

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English