Materiały nowoczesnych uszczelnień

carcotex_sg_m

Źródło: TEST Systemy Uszczelniające

 

Do produkcji uszczelnień wykorzystuje się m.in. metale, skórę oraz różnego rodzaju materiały oparte na elastomerach, poliuretanie, tworzywach termoplastycznych itd. Wybór odpowiedniego materiału jest kwestią kluczową, gdyż od takiej decyzji zależy, czy uszczelnienia będą w stanie spełnić wymagania określonych aplikacji.

 

Szeroki wachlarz materiałów używanych do produkcji uszczelnień przekłada się na optymalne dopasowanie określonego rozwiązania do danego zastosowania. Biorąc pod uwagę właściwości poszczególnych materiałów, można je z powodzeniem stosować np. w aplikacjach wymagających odporności na oleje, kwasy czy do kontaktu z żywnością.

 

Jak dobrać odpowiedni materiał?

Wybierając materiał na uszczelnienie powinno się mieć na uwadze przede wszystkim jego odporność na uszczelniane medium oraz zakres temperatury panującej w warunkach pracy. Jest to szczególnie istotne, gdyż w wyniku działania cieczy dochodzi do zmian w zakresie objętości, twardości i własności wytrzymałościowych uszczelnień. Do wystąpienia tych zmian w dużym stopniu przyczynia się także temperatura cieczy oraz czas jej oddziaływania.

Warto nadmienić, że odpornością chemiczną określa się następujące parametry: zmianę twardości, zmianę własności wytrzymałościowych materiału na skutek kontaktu z określonymi mediami, a także zmianę objętości, oznaczającą zmianę wymiarów.

Przy doborze materiału warto mieć na uwadze wpływ odporności temperaturowej na własności materiału. Pod wpływem długotrwałego działania wysokiej temperatury dochodzi do pogorszenia własności mechanicznych, który to proces jest nieodwracalny. W przypadku większości elastomerów temperatura rozkładu wynosi ok. 400°C , a zakres górny używania kauczuków to 220°C. Na skutek dopływu ciepła z zewnątrz lub też wydzielania się ciepła w masie gumy, co ma miejsce w przypadku wyrobów poddawanych wielokrotnym odkształceniom, następuje starzenie gumy. W związku z tym należy zadbać o to, żeby uszczelnienia narażone na działanie odkształceń dynamicznych były wytwarzane z materiałów odpornych na starzenie cieplne oraz cechowały się niską histerezą oraz dobrym przewodnictwem cieplnym.

Inną kwestią jest odporność na niskie temperatury. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że nadmierny przyrost twardości w wyniku działania niskich temperatur skutkuje utratą elastyczności materiału, co w przypadku gumy powoduje jego kruchość i łamliwość.

Innymi ważnymi kryteriami doboru materiału na uszczelnienia są takie własności fizyko-mechaniczne, jak np.: wytrzymałość na zerwanie i rozdzieranie, wydłużenie względne przy zerwaniu, odporność na ścieranie, histereza, przewodnictwo elektryczne. Bardzo ważnym kryterium jest też twardość gumy – odpowiedni jej dobór powinien uwzględniać warunki pracy uszczelnienia, zwłaszcza obciążenia zewnętrzne oraz dopuszczalne opory ruchu.

Jeśli chodzi o wytrzymałość na zerwanie, chcąc uzyskać bardziej wytrzymałe materiały, stosuje się osnowy tkaninowe na bazie tkanin bawełnianych lub poliestrowych, mających za zadanie zmniejszyć ich wrażliwość na działanie podwyższonych temperatur oraz mediów, zapewniając przy tym pożądaną wytrzymałość na zerwanie. Natomiast w trosce o zmniejszenie ścieralności gumy dodaje się środki redukujące zużycie, takich jak np. dwusiarczek molibdenu, lub środków przeciwstarzeniowych, powodujących wydzielanie substancji mazistych gumy oraz zmniejszenie jej zużycia.

 

GAMFLEX1 W PRZEKROJU2_m

Źródło: Gambit

 

Authors

Related posts

Góra
English