40 lat temu polała się pierwsza stal

ArcelorMittal 40 lat 1_m

 

40 lat temu, zaledwie po czterech latach od rozpoczęcia budowy Huty Katowice, 3 grudnia 1976 roku z wielkiego pieca nr 1 po raz pierwszy popłynęła surówka – dokładnie 30 ton. Tego samego dnia popłynęło kolejne ponad 200 ton surówki. Tydzień później, 10 grudnia miał miejsce rozruch stalowni. Dokładnie 11 grudnia o godzinie 9.10 z konwertora tlenowego nr 1 popłynęło 300 ton stali. A już 30 lipca 1977 roku wyprodukowano milionową tonę stali!

Jubileusz ten niewątpliwie skłania do refleksji, szczególnie o tych chwilach, które przyniosły najwięcej satysfakcji i zawodowych sukcesów. Korzystając z okazji pragnę wyrazić uznanie i szacunek dla osób, które uczestniczyły w budowie i rozruchu pierwszych instalacji. Wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju huty, serdecznie dziękuję za znakomity wkład pracy, ogromny wysiłek fizyczny i intelektualny, bez którego nie byłoby dziś naszej firmy. Dziękuję za Wasz trud, zaangażowanie wkładane w pracę i przywiązanie do zawodu hutnika – powiedział prezes zarządu ArcelorMittal Poland, Sanjay Samaddar.

 

ArcelorMittal 40 lat 2_m

 

W ciągu minionych 40 lat huta zmieniła swoje oblicze. Stała się firmą nowoczesną i dynamicznie rozwijającą.  Od przejęcia w 2004 roku Polskich Hut Stali, w tym Huty Katowice, która zajmuje kluczową pozycję w strukturze koncernu ArcelorMittal. W ramach pakietu inwestycyjnego, do realizacji którego zobowiązaliśmy się w ramach umowy prywatyzacyjnej, wybudowaliśmy  w Dąbrowie Górniczej m.in. nową linię ciągłego odlewania stali i zmodernizowaliśmy wielki piec nr 2. Kolejne lata to kolejne inwestycje, które realizowaliśmy nawet pomimo kryzysu z lat 2009-2010. Instalacja do odsiarczania surówki, nowy piec kadziowy, blok kontrolno-pomiarowy, instalacja wdmuchiwania pyłu węglowego do wielkiego pieca, modernizacja taśmy spiekalniczej – to nasze działania w dąbrowskiej hucie. W tym samym czasie inwestowaliśmy w pozostałych oddziałach ArcelorMittal Poland. Kwota naszych inwestycji przekroczyła niedawno 6 mld zł. Dzięki tym projektom emisję CO2 w całej firmie ograniczyliśmy o 25 proc., a pyłów o 30 proc. Na tym nie poprzestajemy.

Obecnie na terenie dąbrowskiej huty toczą się trzy ogromne projekty, które w znaczący sposób zmniejszą nasze oddziaływanie na środowisko. Ich wartość przekracza 500 mln zł, a po ich zakończeniu nasze instalacje będą spełniać normy emisji, które wynikają z unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych i wchodzą w życie w roku 2018. Pierwszą z nich jest modernizacja systemu odpylania stalowni, drugą – modernizacja systemu odpylania w spiekalni, a trzecią – budowa instalacji do odazotowania i odsiarczania spalin w elektrociepłowni TAMEH – wspólnego przedsięwzięcia ArcelorMittal i TAURON.

 

Źródło: ArcelorMittal Poland

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English