Środki antykorozyjne

SCS_m

 

Jednym z istotnych czynników degradujących w przemyśle jest korozja. Proces korozji w efekcie doprowadza do tego, że materiał – czy to konstrukcji, czy urządzenia – powoli zmierza do destrukcji.

Czym więc właściwie jest korozja? Przez korozję rozumie się głównie niszczenie metali, ale także materiałów niemetalowych (np. materiałów budowlanych, tworzyw sztucznych). Korozja metali dzieli się na chemiczną i elektrochemiczną. Korozja chemiczna jest wynikiem reakcji chemicznej zachodzącej na granicy faz metal–środowisko, natomiast korozja elektrochemiczna jest procesem, któremu towarzyszy przepływ ładunków elektrycznych przez granicę faz metal–elektrolit.

 

Jak przeciwdziałać korozji?

WURTH_fot. 1_m

Źródło: Würth Polska

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nie ma jednego, uniwersalnego środka przeciwdziałającego korozji. Wszystko zależy od tego jaką powierzchnię – dokładniej rodzaj powierzchni, którą zaatakowała korozja. Ten naturalny proces, jakim jest korozja, doprowadził do tego, że zaczęto tworzyć nowe, bardziej odporne substancje, między innymi: siarczki, siarczany, węglany czy tlenki. Jeżeli mamy do czynienia z powierzchniami, które zostały wykonane z materiałów na bazie żelaza (między innymi są to: blachy karoseryjne, stale konstrukcyjne), to warstwa produktów korozji najczęściej powstająca jest nieszczelna i porowata. Tym samym podłoże nie jest izolowane od środowiska korozyjnego. Konsekwencje tego zjawiska to przede wszystkim zagrożenie uszkodzeniem elementu, który już koroduje, jak również możliwość utraty zdolności użytkowych.

Zabezpieczenie stali przed korozją jest uzyskiwane przede wszystkim poprzez dodawanie chromu. Ponieważ to właśnie chrom jest aktywniejszy aniżeli żelazo, tym samym proces utleniania zachodzi znacznie szybciej. W wyniku takiego procesu tworzy się na powłoce stali szczelna i lita warstwa tlenków. Taka właśnie warstwa nazywa się warstwą pasywną i chroni ona stal przed dalszą korozją. Zjawisko warstwy pasywnej wykorzystywane jest w stalach nierdzewnych, jednak jest to związane z dość dużym kosztem takiej stali. W związku z tym wykorzystywanie materiałów tego typu nie jest w każdym przypadku uzasadnione ekonomicznie. Jeżeli ktoś decyduje się stal nierdzewną, to jednak najczęściej ze względu na możliwość stosowania jej w agresywnym środowisku, odporność na wysokie temperatury, a także przede wszystkim na wspomnianą wyżej odporność względem korozji.

 

Authors
Góra
English