Zezwolenie dla PMW Wojciech Mielczarek

PMW_m

Firma PMW Wojciech Mielczarek otrzymała 19 października 2016 roku Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji mebli wypoczynkowych.

Planowana inwestycja polega na budowie zakładu produkcji mebli oraz stolarki budowlanej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie hali produkcyjnej z wydzieloną częścią magazynową oraz wyposażenie obiektów w maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności.

W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 3 500 000 zł i utworzonych zostanie co najmniej 11 nowych miejsc pracy.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2020.

 

Źródło: WMSSE

Authors

Related posts

Góra
English