Zarządzanie sprężonym powietrzem

INGRESOLL RAND_fot. 2_m

Źródło: INGRESOLL RAND

 

Sprężone powietrze w obecnym, nowoczesnym przemyśle jest bardzo często wykorzystywanym nośnikiem energii. Ma wiele zalet, jednak gdy zapomnimy, aby odpowiednio dbać o sprężone powietrze, a podczas użytkowania nie będą stosowane przepisy BHP, korzyści mogą zamienić się w straty związane z uszkodzeniami sprzętu oraz urazami użytkowników.

 

Zanim zadecydujemy o czymkolwiek w kwestii sprężonego powietrza, należy przeanalizować kilka ważnych kwestii. Jedną z nich – może najważniejszą, jest odpowiedź na pytanie: do czego będziemy stosować sprężone powietrze, w jakim procesie ma uczestniczyć? Należy przeanalizować procesy produkcyjne, w których użyte zostanie sprężone powietrze, pod kątem ilości niezbędnego powietrza, zmienności poboru w czasie, ciśnienia, jakości oraz kosztu wytwarzania powietrza. Analiza kosztów powinna uwzględniać bezpieczeństwo dostaw powietrza o właściwych parametrach oraz koszt energii niezbędnej do jego wytworzenia. Przy takich wstępnych obliczeniach nie można zapominać, że koszt, jaki poniesiony zostanie przy zakupie oraz w związku z bieżącym kosztem zużycia energii, to nie koniec wydatków. Sprzęt trzeba serwisować, a to kosztuje. Dlatego warto przyjrzeć się jakości sprzętu, który chcemy zakupić, a także wziąć pod uwagę jego energooszczędność, jak również odpowiedni dostęp do autoryzowanego serwisu.

Kolejna kwestia to projekt sprężarkowni, w którym trzeba uwzględnić takie wymagania jak przestrzeń serwisowa, chłodzenie, a także możliwość rozbudowy w przyszłości. Do tego dochodzi również wielkość zbiorników, odpowiednie dopasowanie systemu uzdatniania sprężonego powietrza, optymalny system dystrybucji sprężonego powietrza czy tak ważna kwestia jak monitorowanie i sterowanie układów wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza. Dobre wcześniejsze zaplanowanie (poprawnie dobranie sprężarek) oraz właściwie zaprojektowanie sprężarkowni i instalacji pozwoli na osiągniecie największej efektywności i zapewni możliwość ewentualnej dalszej rozbudowy.

W trakcie eksploatacji systemu sprężonego powietrza ważne jest odpowiednie gospodarowanie energią. Bardzo często użytkownicy poświęcają wiele uwagi produkcji powietrza przy marginalizowaniu kwestii optymalizacji zużycia sprężonego powietrza, co ma jednak niebagatelny wpływ na koszty oraz sprawność i efektywność całego systemu produkcji i dystrybucji sprężonego powietrza.

Authors

Related posts

Góra
English