Polskie firmy wytwórcze stawiają na kadry i poprawę rentowności produkcji

erp_m

Największym wyzwaniem przed jakim staną w najbliższych czasie polskie firmy produkcyjne będzie poprawa terminowości dostaw oraz szybsza reakcja na zapytania klientów. Wśród czynników mających największy wpływ na rozwój firm wytwórczych menedżerowie wskazują szkolenie kadr oraz poprawę rentowności produkcji. To główne wnioski jakie płyną z badania przeprowadzonego przez firmę Monitor ERP System.

Zdążyć na czas z zamówieniem

Menedżerowie reprezentujący polskie firmy produkcyjne wśród kluczowych wyzwań przed jakimi stoją umieścili „poprawę terminowości dostaw”, co wynika z faktu, że wszelkie opóźnienia skutkują ogromnymi stratami po stronie klienta. Niemniej istotna okazuje się „szybka reakcja na zapytania”. Menedżerowie podkreślają ogromny wpływ wysoce konkurencyjnego środowiska w jakim działają firmy produkcyjne, gdzie odpowiedź w krótkim czasie determinuje czy dane przedsiębiorstwo otrzyma zlecenie. Trzecim aspektem, na który zwrócili uwagę menedżerowie biorący udział w badaniu było „lepsze wykorzystanie zasobów firmy”. Respondenci wskazali dodatkowo na konieczność „poprawy jakości danych dotyczących pracy przedsiębiorstwa”, co ma decydujący wpływ na uzyskanie czytelnego i rzetelnego obrazu działalności firmy. Uczestnicy badania eksponują także znaczenie przejrzystego przepływu informacji w ramach całej organizacji.

Myśląc o poprawie produktywności należy wprowadzić narzędzia, które pozwolą na bieżąco czerpać informacje o faktycznym stanie działania firmy. Dane o stanie realizacji zamówień, wydajności produkcji i jej rentowności są nieodzowne dla poprawy kondycji działania firmy. Trudno mówić o usprawnieniu procesów nie znając stanu faktycznego popartego rzetelnymi danymi – mówi Jarosław Jaśkiewicz, Business Development Manager w firmie Monitor ERP.

Inwestycja w zespół

Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na rozwój firm produkcyjnych, okazało się być szkolenie kadr i rozwój talentów. Pokazuje to dojrzałe podejście polskich menedżerów do zarządzania przedsiębiorstwem. Inwestycja w zespół wsparta wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych zwiększa szansę na sukces oraz pozwala myśleć o ekspansji na rynki międzynarodowe, co jak pokazują wyniki ankiety jest również istotne z perspektywy rozwoju firm produkcyjnych. „Poprawa rentowności produkcji” oraz „Rozwój sprzedaży na nowych rynkach” znalazły się ex aequo na drugim miejscu. Wyraźna perspektywa rozwoju na rynkach globalnych to jeden z dominujących trendów w strategicznym rozwoju lokalnych firm wytwórczych. Menedżerowie podkreślają jeszcze znaczenie kompleksowych rozwiązań IT, które nie tylko wpływają na wydajność pracy, ale również pozwalają spełnić standardy obowiązujące w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Niezwykle istotne jest docenienie roli rozwiązań IT wspomagających zarządzanie. Trudno obecnie wyobrazić sobie rozwój firmy produkcyjnej bez zintegrowanego systemu ERP, pozwalającego zwiększać efektywność i organizację pracy (także dzięki zaszytym w nim standardom branżowym) – dodaje Jarosław Jaśkiewicz.

Źródło: Monitor ERP System

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English