Pomiary

Pomiary_m

 

Dariusz Buchczik, Janusz Piotrowski, Stanisław Waluś, Roman Wyżgolik, Janusz Żelezik, Witold Illewicz
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT

 

Lektura tej książki przybliży czytelnikowi zagadnienia związane z metodami pomiarów (temperatury, ciśnienia, poziomu przepływu, drgań, wstrząsów, hałasu, składu chemicznego oraz wilgotności), podstawowymi błędami pomiarów i sposobami ich wyznaczania, niedokładnościami wyników pomiarów i sposobami ich oceniania, układami przetwarzania i przesyłania sygnałów pomiarowych, współczesną aparaturą pomiarową i jej właściwościami, czynnościami metrologicznymi.

 

www.wnt.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English