Platforma EPLAN 2.6 jest już dostępna

Eplan 8566-Terminal Editor_m

Aktualny status zacisku może być uwidoczniony w rozszerzonym oknie Edycji. Ręcznie lub automatycznie zdefiniowane mostki mogą być łatwo identyfikowane, a akcesoria wizualizowane graficznie.

 

Dzięki nowej wersji 2.6 Platformy EPLAN, użytkownicy mogą skorzystać z istotnych funkcjonalności inżynieryjnych, które mogą być w łatwy sposób integrowane w codziennych procesach pracy, włącznie z nowymi funkcjami projektowania zacisków i zarządzania danymi projektu, reprezentacją rurociągów w inżynierii płynów oraz zoptymalizowaną integracją IT. Warto również podkreślić, że dzięki wprowadzeniu kolejnego języka – języka tureckiego, Platforma EPLAN jest obecnie dostępna w 18 wersjach językowych.
Oprogramowanie EPLAN dotychczas było oferowane w 17 wersjach językowych. W związku z tym, iż od 2014 roku istnieje turecki oddział firmy EPLAN S&S w Stambule, do wersji 2.6 wprowadzono dodatkowo turecką wersję językową. Poza dodatkowym językiem, do najnowszej wersji wprowadzono wiele aktualizacji technicznych. Podczas przetwarzania i zarządzania listwami zaciskowymi, użyte akcesoria mogą być teraz łatwo uwidocznione. Ponadto, automatycznie lub ręcznie definiowane mostki również mogą być łatwo identyfikowane. Użytkownicy mają też możliwość wyświetlania bieżącego statusu zacisku, ponieważ jest on reprezentowany w Nawigatorze. Kolejną nowością jest to, że w nowym trybie widoku zorientowanego na połączenia można szybko stwierdzić, które z połączeń na zacisku są nieużywane i wciąż dostępne. Oprócz wymienionych funkcjonalności ułatwiających projektowanie, w dużym stopniu przyspieszono również cały proces inżynieryjny.

 

Eplan 8566-Performance EN_m

Zorientowany funkcyjnie projekt pomaga zwiększyć wydajność projektowania dzięki Platformie EPLAN

 

Zarządzanie projektami i danymi projektów
Korzystanie z narzędzia Quick Input Filter ułatwia zarządzanie projektami i danymi projektów. Podprojekty mogą być dowolnie definiowane i zapisywane, przy czym zapewniono większą dowolność w alokacji nazw. Przykładowo, zachowanie bieżącej wersji wymaga od użytkowników aktualizowania tylko głównego projektu zamiast zapisywania podprojektów. W zarządzaniu projektem, niektóre struktury mogą być wyszukiwane i zmieniane w obrębie całego projektu, co znacznie ułatwia nadzór nad całością. Ponadto, przyspieszono definiowanie sekwencji stron do wydruku lub zapisu w formacie PDF.

 

Schematy rurociągów i połączeń giętkich w widoku 3D
Liczne aplikacje z zakresu hydrauliki, pneumatyki, chłodzenia i smarowania wymagają korzystania z rur lub przewodów giętkich do transportu mediów, takich jak powietrze czy olej. EPLAN Fluid Professional, łącznie z dodatkiem EPLAN Pro Panel oferuje teraz możliwość reprezentacji rurociągu i giętkich połączeń hydraulicznych w widoku 3D z zachowaniem pełnej funkcjonalności schematu. Projektanci mogą dzięki temu przeglądać schemat lub np. analizować długości przewodów. Funkcja eksportu pozwala przesłać geometrię instalacji do zewnętrznego oprogramowania produkcyjnego sterującego gięciem rur.

 

Eplan 8566-Preplanning Import - EN_m

EPLAN Preplanning umożliwia obecnie importowanie danych z zewnętrznych źródeł. Funkcja „preview” pozwala weryfikować dane wejściowe przed ich zaimportowaniem

 

Od planowania wstępnego do szczegółowej inżynierii
Wiele nowych funkcji zostało zoptymalizowanych tak, aby ułatwić integrację Platformy EPLAN z bieżącymi procesami technologicznymi użytkowników. EPLAN Preplanning umożliwia obecnie importowanie danych z zewnętrznych źródeł. Funkcja „preview” pozwala weryfikować dane wejściowe przed ich zaimportowaniem. Różnice są łatwe do wychwycenia i nawet wcześniej skasowane obiekty mogą być teraz łatwo odnalezione i usunięte z planowania wstępnego i szczegółowej inżynierii. Stanowi to kolejny krok w kierunku zapewnienia lepszej spójności i ciągłości danych w ramach całego projektu – od planowania wstępnego do szczegółowej inżynierii.

 

Lepsza integracja IT
W nowej wersji oprogramowania uproszczono również zarządzanie kontami użytkowników: istniejący użytkownicy mogą być łatwo zaimportowani do infrastruktury IT, bez konieczności dodawania nowych kont. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników EPLAN zostało rozszerzone wraz ze wsparciem dla Active Directory. Ułatwiono korzystanie z baz danych: można obecnie wybrać właściwą bazę danych SQL z listy wszystkich dostępnych.

 

Źródło: EPLAN

Authors

Related posts

Góra
English