SCOUT Mobile

Scout parker_m

 

SCOUT Mobile to aplikacja firmy Parker służąca do wsparcia predyktywnego utrzymania ruchu. Umożliwia komunikowanie się z bezprzewodowymi czujnikami SensoNODE do pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności dla szerokiej gamy aplikacji płynnych i gazowych.
SCOUT Mobile dostarcza ważne informacje i analizy użytkownikom. Oferuje w czasie rzczywistym lub z uwzglętnieniem hostorycznego trendu informacje zebrane prez czujniki bezprzewodowe i prezentuje je w takiej postaci, która zapewnia najlepszą optymalizację wydajności zasobów.
Aplikacja ostrzega również przed nieoczekiwanymi zmianami warunków pracy, które mogą doprowadzić do uszkodzenia podzespołów i urządzeń/ Przekazywane są także informacje o przekraczaniu ustalonych stanów alarmowych. Użytkownicy są powiadamiani o takich przypadkach, dzięki temu mogą zawczasu podjąć odpowiednie kroki, co z kolei pomaga zredukować nieplanowane przestoje i zwiększyć produktywność.

 

www.parker.pl

Authors

Related posts

Góra
English