Analiza sygnałów diagnostycznych maszyn elektrycznych

Analiza_sygna_w_diagnostycznych_maszyn_elektrycznych_m

 

Adam Biernat
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

W pracy przedstawiono analizę sygnału pomiarowego (przemieszczeń powierzchni wirujących obiektów, przyspieszenia drgań powierzchni obudowy, prądów fazowych, strumienia rozproszenia na zewnątrz maszyny) pod kątem ilościowych i jakościowych zmian wywołanych uszkodzeniem wybranych węzłów maszyny elektrycznej. Sygnał pomiarowy wykazuje indywidualne cechy wynikające z uwarunkowań projektowo-konstrukcyjnych, które należy uwzględnić przy formułowaniu werdyktu diagnostycznego.

 

www.wydawnictwopw.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English