Nowe zezwolenia w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

W lipcu 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Oława wydano dla SCA Hygiene Products.  Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na zakupie maszyn i zwiększeniu zdolności produkcyjnych zakładu, zajmującego się produkcją artykułów higieny osobistej.  Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 85 mln zł oraz zatrudni 10 nowych osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.03.2019 r.

 

Tork Image.ashx_m

Źródło: SCA/Tork

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Oława wydano dla także firmie Fibro Poland. Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na budowie nowego zakładu, w którym produkować będzie elementy wyposażenia samochodowego. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 13 mln zł oraz zatrudni 20 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2018 r.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Bielawa wydano dla DRG AGRO GROUP Daniel Gogolewski.  Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na budowie nowego zakładu, w którym wytwarzać będzie detale i elementy metalowe. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 6,4 mln zł oraz zatrudni 20 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2017 r.

 

Źródło: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”

Authors

Related posts

Góra
English