ORLEN wybrał wykonawcę instalacji metatezy

SONY DSC

PKN ORLEN i ELEKTROBUDOWA podpisały dziś umowę na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Szacunkowa wartość netto kontraktu to około 250 mln zł i składa się z sumy: około 130 mln zł i około 26 mln EUR, po przeliczeniu według kursu średniego NBP z dnia 29.07.2016 r.  Budżet całego projektu wyniesie około 400 mln zł.
Instalacja Metatezy powstanie na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku i będzie wytwarzała propylen o jakości polimerowej. Obecny nominalny wolumen produkcji w tym zakresie wynosi 450 tys. ton. Inwestycja podniesie moce wytwórcze do poziomu 550 tys. ton rocznie. Zakończenie budowy oraz uruchomienie instalacji planowane jest w drugiej połowie 2018 roku.
Proces metatezy nie jest w Europie powszechny i należy do metod niekonwencjonalnych – standardowo propylen uzyskuje się w procesie krakingu parowego lub krakingu katalitycznego w części rafineryjnej – stąd też projekt wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, której jednym z istotnych elementów jest budowa wartości poprzez stosowanie nowoczesnych technologii.
Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą oznacza start realizacji jednego z kluczowych projektów rozwojowych w obszarze petrochemii Grupy ORLEN, którego głównym założeniem jest wzmocnienie efektywności segmentu downstream Grupy poprzez pełne wykorzystanie dostępnych mocy produkcyjnych Wytwórni Olefin i optymalizację wewnętrznych strumieni wsadowych.
Instalacja metatezy powstanie na bazie licencji zakupionej przez Koncern od firmy Lummus Technology Inc. z grupy CB&I, specjalizującej się w szeroko rozumianej infrastrukturze energetycznej. Umowa z wykonawcą obejmuje także usługi doradztwa technicznego i inżynieryjnego.
Źródło: PKN Orlen
Authors

Related posts

Góra
English