Alumetal rozbuduje zakład w Gorzycach

Alumetal_m 

Zarząd ALUMETAL podjał decyzję o realizacji planu inwestycyjnego „Rozbudowa Zakładu Stopów Wstępnych” w Gorzycach. Inwestycja będzie realizowana przez spółkę zależną – ALUMETAL Poland sp. z o.o.

Inwestycja w Gorzycach będzie realizowana na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i będzie obejmować rozbudowę istniejącego zakładu, rozbudowę infrastruktury, a także zakup, instalację i uruchomienie urządzeń technologicznych i pomocniczych. Inwestycja pozwoli na zastosowanie nowej technologii produkcji aluminiowych stopów wstępnych, zwiększenie (co najmniej dwukrotnie) zdolności produkcji tego typu wyrobów, rozszerzenie portfela produktów oraz wzmocni pozycję Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. na obecnym europejskim rynku, jak również da potencjał do rozszerzenia działalności o nowe rynki.Szacowana kwota wydatków na tę inwestycję wynosi  58,5 mln zł. Wydatki będą ponoszone w trzech kolejnych latach (2016–2018), większość w 2017 roku. Zarząd planuje zakończenie inwestycji do końca II kwartału 2018 roku. Realizacja inwestycji nastąpi z wykorzystaniem finansowania w całości ze środków własnych Grupy Kapitałowej Alumetal.

 

Źródło: Alumetal

Authors
Góra
English