Polwax kupił ziemię pod budowę nowoczesnej instalacji

 

Polwax
Cztery działki o łącznej powierzchni 1,02 hektara zostały odkupione od spółki LOTOS Terminale. Teren jest uzbrojony i sąsiaduje bezpośrednio z gruntami Polwaksu.  Prace projektowo-budowlane przy instalacji „Future” ruszą jesienią tego roku.
Polwax skompletował dokumentację projektową oraz złożył wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę nieczynnych instalacji należących pierwotnie do Rafinerii Czechowice i obiektów położonych na nabytym ostatnio terenie przeznaczonym pod budowę – powiedział Dominik Tomczyk, prezes zarządu Spółki. – Zgoda poprzedniego właściciela terenu umożliwiła prowadzenie prac inwentaryzacyjnych i projektowych na terenie przyszłej inwestycji w okresie obowiązywania umowy przedwstępnej i w efekcie ukończenie projektu rozbiórki równolegle z zawarciem umowy sprzedaży. Dzięki temu spodziewamy się rozpocząć prace demontażowe pod koniec sierpnia. Szacujemy, że w przeciągu dwóch miesięcy doprowadzimy obszar inwestycji Future do stanu greenfield – dodał Dominik Tomczyk.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji, pierwsze komercyjne produkty z instalacji będą dostępne dla odbiorców w II kwartale 2019 r. – Uruchomienie tej instalacji da nam dodatkowe 30 tys. ton mocy produkcyjnych rocznie. Z tym, że – co trzeba podkreślić – część nowych produktów wymagać będzie dalszego przetwarzania przy wykorzystaniu istniejących instalacji, dlatego realnie należy szacować przyrost zdolności produkcyjnych o ok. 15–20 tys. ton – dodaje Jacek Stelmach, wiceprezes zarządu spółki POLWAX.

 

Źródło: POLWAX

Authors

Related posts

Góra
English