Zezwolenie dla Montex Shipyard

Montex Shipyard 154_zoom_m

Zdjęcie: Montex Shipyard

W lipcu br. spółka Montex Shipyard otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Spółka powstała na bazie firmy Montex specjalizującej się w budowie jednostek pływających, elementów konstrukcji morskich, montażu i wykonawstwie konstrukcji stalowych, pracach elektro-montażowych i hydrotechnicznych, a także w tworzeniu konstrukcji offshorowych. Najwyższa jakość, posiadana wiedza, stały wzrost kwalifikacji pracowników oraz zastosowanie nowoczesnych technologii, pozwoliły jej zdobyć uznanie nie tylko na rynku stoczniowym, ale także wśród wiodących firm zajmujących się produkcją i montażem konstrukcji stalowych.
Przedsięwzięcie gospodarcze w PSSE polegać będzie na utworzeniu nowego zakładu, w którym tworzone będą wielkogabarytowe konstrukcje stalowe. Przedsiębiorca planuje wyposażenie parku maszynowego w nowoczesne maszyny i urządzenia, a metody produkcji umożliwią oszczędzanie surowców i energii.
Inwestor planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości przewyższającej kwotę 20 mln zł oraz zatrudnienie co najmniej 15 nowych pracowników. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2019 r.

 

Źródło: PSSE

Authors

Related posts

Góra
English