Promotech KM w nowej siedzibie

Promotech KM-siedziba2_m

 

Łapski Promotech zakończył budowę nowego zakładu i rozpoczął przeprowadzkę. Pełną zdolność produkcyjną firma osiągnie w połowie sierpnia.

Na półtorahektarowej działce przy ulicy Piotrkowskiego w Łapach, kosztem ponad 8 mln zł powstała nowa hala produkcyjna i biurowiec. W drugiej połowie czerwca spółka otrzymała pozwolenie na użytkowanie tych obiektów. Przeprowadzka właśnie się rozpoczęła i potrwa ok. trzech tygodni.

Po zakończeniu prac budowlanych przystąpiliśmy do wyposażenia części socjalnej i biurowej – mówi Karol Zadykowicz, prezes Promotechu KM. – Zdecydowaliśmy się również na doposażenie malarni proszkowej w nową, nowocześniejszą kabinę.

Cały czas trwają też drobniejsze inwestycje związane z uruchomieniem produkcji w nowej lokalizacji .

 

Promotech KM-siedziba_m

 

Na chwile obecną najważniejszym zadaniem jest logistyka przeniesienia maszyn i ich rozruch w nowej hali – dodaje Karol Zadykowicz. – Pierwotnie zakładaliśmy, że produkcja w tym okresie będzie całkowicie wygaszona, jednak w tym roku portfel zamówień nam na to nie pozwolił. Produkcję będziemy wygaszać etapami i uruchamiać w nowej hali, tak aby w jak najmniejszym stopniu naruszyć jej ciągłość.   

Celem inwestycji jest rozbudowa infrastruktury produkcyjnej, co umożliwi dalszy stabilny rozwój firmy.

Chodziło m.in. o możliwość dalszego inwestowania w park maszynowy – opowiada prezes Zadykowicz. – W poprzedniej lokalizacji wyczerpaliśmy możliwości rozbudowy, a w obecnej – mimo stosunkowo niewielkiego przyrostu powierzchni produkcyjnej – poprawiliśmy jej ergonomię, co z kolei umożliwi zakup nowych maszyn. Całkowitej modernizacji uległa malarnia proszkowa, która powstaje praktycznie całkowicie od nowa. W kolejce mamy również inwestycje związane z zakupem maszyn.

 

Promotech KM-siedziba1_m

 

Wstępny budżet na te inwestycje spółka szacowała na około 1,5 mln zł, jednak w związku z koniecznością wymiany niektórych maszyn koszt ten może być wyższy. więc ostatecznie może on ulec zmianie.

Jak podkreśla zarząd łapskiej spółki, bardzo istotnym elementem inwestycji była poprawa warunków socjalnych załogi.

Nowa siedziba, to przede wszystkim miara ciężkiej pracy naszych pracowników – podkreśla Karol Zadykowicz. – Poprawa warunków pracy to naturalny, kolejny krok w rozwoju naszej firmy. W niedalekiej przyszłości planujemy również objąć naszych pracowników dodatkowym pakietem opieki medycznej. Chcemy podnosić standardy nie tylko w sferze świadczonych usług i produkowanych wyrobów, ale także w stosunku do naszych ludzi.  

 

Źródło: Promotech

Authors

Related posts

Góra
English