Oprogramowanie Bosch Access Professional Edition

Nowa wersja skalowalnego oprogramowania umożliwia znaczące zwiększenie liczby czytników obsługiwanych przez jedną sieć. Można je w łatwy sposób zintegrować z systemem zarządzania wizyjnego Milestone XProtect Video Management System (VMS). Oprogramowanie wykorzystuje także zestaw narzędzi programistycznych SDK (software development kit) umożliwiający integrację funkcji innych producentów. Może być stosowane w środowisku Windows 10 i oferuje podwyższony standard bezpieczeństwa dzięki protokołowi szyfrowania Open Supervised Device Protocol (OSDP).

 

reception entrance business lobby screen monitor woman man
Oprogramowanie Bosch APE 3.3 umożliwia stworzenie sieci obejmującej maksymalnie 512 czytników i 64 piętra. Zarządcy dużych obiektów nie muszą już kupować droższego i bardziej złożonego oprogramowania w celu obsługi większej liczby czytników i stworzenia wysoce efektywnego, spójnego systemu kontroli dostępu.
Oprogramowanie APE 3.3 można w łatwy sposób zintegrować z oprogramowaniem Milestone XProtect VMS. Personel ochrony może dzięki temu zarządzać weryfikacją wizyjną oraz czytnikami dostępu i kontrolerami, korzystając tylko z jednego interfejsu oprogramowania Milestone. Nie są także konieczne dodatkowe szkolenia dla personelu, a klienci unikają dodatkowych opłat licencyjnych za zwiększenie liczby kanałów wideo.
Dzięki zaawansowanym narzędziom SDK programiści mają możliwość zintegrowania funkcji oferowanych przez innych producentów, takich jak informacje o posiadaczu karty, kontrola drzwi, monitoring czasu i obecności pracowników czy też systemy płacowe. Po wprowadzeniu danych użytkownika, są one dostępne w całym systemie, niezależnie od zintegrowanych funkcji, i można nimi zarządzać z poziomu interfejsu użytkownika oprogramowania APE 3.3.
Obsługa protokołu OSDP v2 umożliwia zaawansowaną, szyfrowaną komunikację pomiędzy czytnikami i kontrolerami, dzięki czemu managerowie ds. bezpieczeństwa mogą bezpiecznie zintegrować APE 3.3 z używanymi już urządzeniami firmy Bosch lub innych producentów. Komunikacja dwustronna umożliwia monitorowanie czytników i kontrolerów w celu zapewnienia ich właściwego działania. Komunikacja odbywa się w formie szyfrowanej, co zapewnia bezpieczeństwo przekazu na odcinku czytnik – kontroler – oprogramowanie do zarządzania. Rezultat to skuteczniejsza ochrona i większe bezpieczeństwo działania systemu kontroli dostępu.
Oprogramowanie Bosch APE 3.3 oferuje wyższy standard bezpieczeństwa, redukcję kosztów, większą funkcjonalność dzięki łatwiejszej integracji komponentów innych producentów, obsługę protokołu OSDP, a także możliwość zwiększenia liczby czytników.

 

Źródło: Bosch

Authors

Related posts

Góra
English